KanslietJan Granvik
Förbundsordförande
Mobil: 070-736 52 61
jan.granvik@musikerforbundet.se


Anton Gunnars
Jurist
Mobil: 072-070 62 45
anton.gunnars@musikerforbundet.se


Mattias Qvarsell
Förhandlingsansvarig
Mobil: 072-076 89 15
mattias.qvarsell@musikerforbundet.seGill Belander
Ekonomiansvarig
Tel: 08-587 060 19
gill.belander@musikerforbundet.se
Lars Andrén
Avtalsservice
lars.andren@musikerforbundet.se

Christina Wiksten
Försäkringshandläggare
Tel: 08-587 060 50
christina.wiksten@musikerforbundet.se
Tommy Elmqvist
Medlemsservice
Tel: 060-61 21 39/070-578 96 96
tommy.elmqvist@musikerforbundet.se


Kenneth Högström
Medlemsservice
Tel: 060-17 65 26
kenneth.hogstrom@musikerforbundet.se


Jenna Runeberg
Kommunikatör
Mobil: 070-433 29 36
jenna.runeberg@musikerforbundet.seLena Areklev
Administratör
Tel: 08-587 060 92
lena.areklev@musikerforbundet.se

Joel Botnen Diamant
Arbetsmiljö
072-079 91 14
joel.botnen.diamant@musikerforbundet.se