KanslietKarin Inde
Förbundsordförande
Mobil: 070 444 72 28
karin.inde@musikerforbundet.se


Jakob Malmlöf
Jurist
Mobil: 072 070 6245
jakob.malmlof@musikerforbundet.se


Mattias Qvarsell
Förhandlingsansvarig
mattias.qvarsell@musikerforbundet.se

 


Gill Belander
Ekonomiansvarig
Tel: 08-587 060 19
gill.belander@musikerforbundet.se

Lars Andrén
Avtalsservice
lars.andren@musikerforbundet.se

Christina Wiksten
Försäkringshandläggare
Tel: 08-587 060 50
christina.wiksten@musikerforbundet.se

 Joel Botnen Diamant
Arbetsmiljö
Mobil: 072-079 91 14
joel.botnen.diamant@musikerforbundet.se


Kenneth Högström
Medlemsservice
Tel: 060-17 65 26
kenneth.hogstrom@musikerforbundet.se


Jenna Runeberg
Kommunikatör
Mobil: 070-433 29 36
jenna.runeberg@musikerforbundet.se

 


Isak Rudberg
Handläggare
Tel: 08-587 060 07 eller
08-587 060 92
isak.rudberg@musikerforbundet.se

Anton Gunnars
Jurist (föräldraledig)
Mobil: 072-070 62 45
anton.gunnars@musikerforbundet.se