En jämställd musikbransch

Precis som resten av samhället har musikbranschen en lång väg kvar till jämställdhet. Om män och kvinnor ska ha kunna verka på lika villkor och förverkliga sina ambitioner krävs stora förändringar.

Det finns visserligen kvinnor med framgångsrika musikkarriärer men det är männen som dominerar på scenen, i styrelser och i studion. Det generella mönstret är att kvinnor inte har möjlighet att ta lika stor plats. Och oavsett graden av kändisskap möter de förminskande jargong, sexistiska attityder och fördomar. Det är en av många anledningar till varför fler män än kvinnor jobbar som musiker.

I en frisk musikbransch blir ingen kränkt och alla har samma möjligheter oavsett könstillhörighet. För att nå dit måste varje person och aktör som verkar där motarbeta sexismen och strukturerna som ger den spelrum.

Så arbetar vi för jämställdhet

Musikerförbundet arbetar för att förbättra attityderna i branschen och skapa förändring; dels själva, dels med våra samarbetsorganisationer och jämställdhetsnätverk.

Vi använder de verktyg som står oss till buds som fackförbund för att påverka makthavare och arbetsgivare i rätt riktning och erbjuder stöd för medlemmar som drabbas av diskriminering och kränkningar.

Musikerförbundet kräver

  • nolltolerans mot sexuella trakasserier på våra arbetsplatser
  • att alla arrangörer utbildar sig för att förebygga trakasserier och övergrepp
  • att varje arbetsplats har en handlingsplan för att hantera kränkningar
  • förbättrade villkor för frilansare – otrygga anställningar skapar utsatta människor.