Engagera dig

Via din lokala avdelning kan du göra din röst hörd och påverka genom att gå på årsmöten och andra aktiviteter. Om du vill delta ännu mer aktivt i verksamheten finns möjligheten att bli invald i avdelningsstyrelsen.

Som medlem kan du även bli vald att representera din avdelning som ombud på förbundsmötet, Musikerförbundets högsta beslutande organ som sammanträder en gång per år. Här fattar man de övergripande beslut som ska verkställas av förbundsstyrelsen och ledningen under det kommande året. Man har också i uppgift att kontrollera förbundsstyrelsen arbete och välja styrelseledamöter.

Vill du veta mer? Kontakta ombuden i din avdelning.