Avdelning Syd

Postadress: Rådmansgatan 23 C, 211 46 Malmö
Telefon:
08-587 060 00
Mejl:
avd.syd@musikerforbundet.se

Styrelsen

Sami Besic, ordförande
tel. 073-9410758
sami.bes@musikerforbundet.se

Carl-Johan Stjernström, ledamot
tel. 073-3946844
carl.johan.stjernstrom@musikerforbundet.se

Bo Håkanson, ledamot
tel. 070-9641263
bo.hakanson@musikerforbundet.se

Hedda Heiskanen,  ersättare
tel. 070-1463636
per.melin@musikerforbundet.se

Noreena McCleave, ersättare
noreena.mccleave@musikerforbundet.se

Regionalt skyddsombud

Christopher Dominique
tel. 070-6867274
christopher.dominique@musikerforbundet.se

Sami Besic
tel. 073-9410758
sami.bes@musikerforbundet.se

Försäkringsinformatör

Sami Besic
tel. 073-9410758
sami.bes@musikerforbundet.se

MSO Klubben

Carl-Johan Stjernström
tel. 0733946844
carl.johan.stjernstrom@musikerforbundet.se