Internationella utvecklingsprojekt

Internationella utvecklingsprojekt

Musiker har gemensamma intressen världen över. På samma sätt som vi i Sverige ibland behöver hjälp från våra internationella systerorganisationer, är vi också med och stödjer musikerfackförbund i andra länder.

Med ett internationellt nätverk där vi står enade och kan stödja oss på varandras arbete och kunskap kan vi stärka musikers och artisters rättigheter och skapa schysta villkor.

Många musikerförbund i fattiga eller demokratiskt eftersatta länder kämpar inte bara för att stärka musikernas rättigheter. De möter utmaningar som korrupta regeringar, kollapsad ekonomi, bristande mänskliga rättigheter, kvinnoförtryck och knappa resurser. Vissa musikerföreningar kämpar fortfarande för att bli officiellt erkända som fackförbund.

Genom den internationella federationen FIM samarbetar vi med musikerfackförbund över hela världen. Vissa förbund är nybildade och håller på att bygga upp en fungerande verksamhet. Där hjälper vi till att utveckla och etablera organisationen och höja kompetensen genom att dela med oss av vår kunskap om fackligt arbete.

Verksamheten finansieras genom skattemedel som kanaliseras till oss via Union to Union.

Musikerförbundet i Malawi

Under 2017 fortsätter vi samarbetet med musikerförbundet i Malawi, Musicians’ Union of Malawi (MUM), som går ut på att stärka deras organisering på gräsrotsnivå. Tillsammans genomför vi en grundläggande facklig utbildning med syfte att rekrytera, utbilda och aktivera fackliga musikerkollegor.

Tidigare har vi genomfört internationella utvecklingsprojekt med inriktning på specifika insatser som hiv-bekämpning, kvinnors rättigheter och ökad jämställdhet i musikbranschen.

 

Palmecentret

Musikerförbundet är medlem i Palmecentret som arbetar i Olof Palmes anda för demokrati, mänskliga rättigheter, fred och social rättvisa. Palmecentret är den svenska arbetarrörelsens samarbetsorganisation för internationell verksamhet och opinionsbildning, som stödjer progressiva rörelser som förändrar samhällen och människors vardag.

Förändra världen med kommunikation! Vill du och din avdelning sprida kunskap om internationella frågor? Då kan du söka bidrag från Palmecentret. Läs mer här.

Visa internationell solidaritet! Hitta former för ditt internationella engagemang, läs mer här.