A-kassa

Vi ber er att i första hand rikta frågor som rör a-kassans regler till den a-kassa du är ansluten till.

Handels a-kassa är Musikerförbundets rekommenderade a-kassa och vänder sig bland annat till musiker, kulturarbetare inom scenkonst, film, television och andra yrkesutövare inom nöjesområdet, såväl anställda som företagare.

I dagsläget råder vi alla som jobbar med musik och nu står utan inkomst att gå med i A-kassan.

Arbetslösheten börjar räknas från den dag du anmäler dig som arbetslös och arbetssökande hos Arbetsförmedlingen. För att kunna få ersättning från a-kassan är det första steget att du anmäler dig som arbetssökande hos Arbetsförmedlingen. Det gör du enklast via denna länk

 

A-kassa och företagare

Det finns idag inte någon möjlighet att kombinera ersättning från a-kassan med egen verksamhet för den som huvudsakligen varit egen företagare. Skälet till det är att ersättningen från a-kassan inte får bli en inkomstutfyllnad i mindre lönsamma företag.

Om du har eget företag som huvudsaklig sysselsättning måste du räknas som arbetslös i lagens mening innan du kan få a-kassa.

 

Vilande företag

Om du har ett tillfälligt avbrott i verksamheten kan du sätta ditt företag vilande och på det viset få möjlighet till a-kassa.  Det innebär att det inte längre bedrivs någon verksamhet i företaget, men att ditt företag fortfarande finns kvar. Under tiden ersättning från a-kassan betalas ut får ingen verksamhet bedrivas i företaget.

UPPDATERING:
Regeringen har nu beslutat om en förordningsändring som innebär att en företagare ska anses vara arbetslös trots att vissa begränsade åtgärder vidtas i näringsverksamheten. Det innebär att det blir tillåtet med uppdatering av en webbplats eller sociala medier i begränsad omfattning eller upprätthållande av viss begränsad kund- eller leverantörskontakt, om dessa åtgärder endast syftar till att senare kunna återuppta verksamheten.

Bestämmelsen föreslås träda i kraft den 1 juli 2020 och upphöra att gälla den 1 januari 2021.

Däremot kan du alltid söka ersättning om du lägger ner verksamheten helt.

 

Ersättningens storlek

Huvudregeln är att ersättningens storlek baseras på den senaste taxerade inkomsten från verksamheten. Ersättningen kan även beräknas på de två föregående årens taxerade inkomster från verksamheten om det är fördelaktigare

 

Lättnader i a-kassa

Regeringen har annonserat att de avser vidta en rad tillfälliga åtgärder som syftar till att fler ska få arbetslöshetsersättning och att ersättningsnivåerna höjs.

 

Förslagen som ännu inte är beslutade innebär bland annat följande:

  • Snabbspår till a-kassan: Kvalificering på bara tre månader istället för tolv månader. Varje medlemskapsmånad från och med mars räknas som fyra månader.
  • Sänkt tröskel: Kraven på hur mycket du behöver ha arbetat sänks. Ändringen gör det möjligt för fler personer som varit timanställda eller arbetat deltid att få ersättning.
  • Höjt tak: Från 910 till 1 200 kronor per dag under de 100 första dagarna. Det innebär en höjning från maximalt 20 020 kr i månaden till maximalt 26,400 kronor i månaden
  • Höjt grundbelopp: från 365 till 510 kronor per dag. Det innebär en höjning från 8 030 kr i månaden till 11 220 kr i månaden för alla som uppfyller arbetsvillkoret.
  • Karensdagarna slopas: Avskaffande av de sex karensdagarna i arbetslöshetsförsäkringen. Innebär högre ersättning under den första månaden.
  • Vilande företag: Du som driver ett eget företag kan ha verksamheten vilande under 2020 utan att det påverkar din rätt till ersättning från a-kassan i framtiden. I normala fall måste du ha arbetat i företaget under minst fem år innan du kan få ersättning från a-kassan om ditt företag är vilande på nytt.

 

Ytterligare lättnader behövs

Musikerförbundet har uppvaktat regeringen i frågan om ytterligare förenklingar kring a-kassan då det ofta kan vara svårt för musiker att t.ex. lägga hela företagets verksamhet vilande. Vi kommer fortsatt att verka för sådana lättnader i a-kassan.