Vilande företag och sociala medier –  vad är egentligen tillåtet?

28 augusti 2020

Arbetsförmedlingen uppmuntrar till marknadsföring på hemsida och sociala medier medan a-kassan säger stopp. Henrik Granlund från Handels a-kassa svarar på vad som egentligen är tillåtet att publicera på sina sociala medier medan företaget är vilande.

Från och med den 1 juli har det varit möjligt att, trots vilande företag, vara aktiv på sociala medier till en ”begränsad omfattning”. (Läs mer här)

Väldigt många av våra medlemmar som lagt sitt företag vilande har fått avslag på a-kassa främst pga aktivitet på sociala medier och hemsida. Det uppstår förvirring eftersom Arbetsförmedlingen uppmuntrar aktivitet på sociala medier och att leta arbete genom att marknadsföra sig, men a-kassa å andra sidan anser att det är otillåtna åtgärder i ens verksamhet.

Henrik Granlund, Försäkringsspecialist på Handels a-kassa, reder ut för vad som är tillåtet och vad som inte är tillåtet att publicera då företaget är vilande:

 

Detta är tillåtet

En företagare kan under tid som hens företag är ”vilande”, enligt de tillfälliga regler som infördes 1 juli 2020, uppdatera webbplats eller sociala medier med följande:

  • Information om att det inte bedrivs någon verksamhet
  • Information om när verksamheten kan komma att återupptas
  • Kontaktinformation för att kunna ha viss begränsad kund- eller leverantörskontakt.

Observera att det endast rör sig om uppdateringar av befintliga webbsidor och/eller befintliga kanaler i sociala medier. Det går alltså inte att starta en ny webbplats eller en ny kanal i sociala medier med information enligt ovan medan företaget är ”vilande”.


Detta är INTE tillåtet:

Marknadsföring är inte tillåtet. Det är alltså alltjämt inte tillåtet att

  • justera priser
  • lägga upp erbjudanden
  • på annat sätt marknadsföra verksamheten.

Det är inte heller tillåtet att göra en uppdatering som möjliggör beställning av varor eller tjänster.

 

Återuppta verksamhet i samband med spelning

Det är möjligt att återuppta sin verksamhet för att genomföra en spelning, för att sedan efter spelningen åter lägga verksamheten vilande.

Det är dock inte möjligt att återuppta sin verksamhet för att den eller de dagarna verksamheten återupptagits bedriva marknadsföring, vare sig via sociala medier eller på annat sätt. Detta gäller även om återupptagandet sker i samband med en spelning.

Syftet med de tillfälliga bestämmelserna som medger att en sökande kan återuppta verksamhet i sitt företag och sedan på nytt lägga det vilande är att en sökande inte ska behöva tacka nej till arbete som hen erbjuds. Marknadsföring finns normalt sett kvar även efter den eller de dagar som verksamheten återupptogs, vilket jämställs med att verksamhet fortsatt bedrivs i företaget.

 

A-kassereglerna är inte anpassade för frilansande musiker

Detta är tyvärr ytterligare ett exempel på att a-kassereglerna inte är anpassade för frilansande musiker. Majoriteten av våra medlemmar är framgångsrika egenföretagare som under många år har klarat sig själva, men nu när det råder restriktioner som går att jämställa med näringsförbud så måste de falla tillbaka till arbetslöshetsförmedlingen och a-kassan. Arbetsförmedlingen måste få mer utbildning om a-kassesystemet så att de kan guida våra medlemmar rätt i arbetslösheten!

Ser man till en artist eller musikers verksamhet är det näst intill en förutsättning för musiker och artister att publicera inlägg i sina sociala medier om de erhåller en spelning (i syfte att locka publik). Arrangörer kan t.o.m. komma att kräva det. Konsekvensen kan då bli att man förlorar sin rätt till a-kassa för att man ska kunna återuppta sin verksamhet igen. Musikerförbundet har svårt att se att detta var syftet med de temporära reglerna som riksdagen har beslutat om och vi överväger att pröva detta i domstol i syfte om att få en klargörande på huruvida det verkligen kan vara på det här sättet, särskilt om man de dagar man återupptar sin verksamhet är de dagar man marknadsför sig.

Fram tills vi har fått ett slutligt klargörande vill vi dock uppmuntra alla medlemmar till att följa de instruktioner som Handels a-kassa har tagit fram. Ifall ni inte vill riskera att bli nekad a-kassa så gäller det att vara restriktiv i vad som gäller bl.a. marknadsföring på sociala medier.

Vi vill avslutningsvis tacka Handels a-kassa för dessa klargöranden om vad som gäller.