Bli medlem

Gå med i Musikerförbundet, fackförbundet för oss som jobbar med musik! Information om medlemskategorier, avgifter och vad som ingår i medlemskapet hittar du här.

Villkor för full medlemsservice

Om du inte varit ordinarie medlem i minst 18 månader och behöver förhandlingshjälp med osignerade avtal eller vill ha ett passertillstånd för spelningar i Norge, måste du underteckna en förbindelse om att du kommer vara medlem i minst 18 månader från och med att du tecknar ditt medlemskap.

Om förhandlingshjälpen eller passertillståndet gäller en artistgrupp måste samtliga medlemmar ansluta sig till Ordinarie Medlemskap och underteckna förbindelsen. Ladda ned förbindelsen här.

För att få rättshjälp eller assistans vid en tvist måste du ha varit ordinarie medlem i minst sex månader innan tvisten uppstod. Du kan tillgodoräkna dig tiden som medlem i ett annat LO-förbund.