Musiksverige presenterar Musikbranschen i siffror

15 november 2022

Musikbranschen är fortsatt en mycket påverkad bransch som ännu inte har återhämtat sig efter pandemin. Det kan Musiksverige i dag presenterar i rapporten Musikbranschen i siffror.

Coronapandemin är den största kris som någonsin har drabbat musikbranschen. Årets statistik visar fortsatt en mycket påverkad bransch som ännu inte har återhämtat sig, men en bransch där många aktörer hittills ändå verkar har överlevt. Rapporten visar att livesektorn med musiker, artister och konsertarrangörer tveklöst är de som drabbats hårdast.

 

Nedan följer en sammanfattning av rapporten:

• Den svenska musikbranschens omsättning återhämtade sig till knappt 8,4 miljarder kronor 2021. Året innan tappade den svenska musikbranschen 5,3 miljarder kronor i omsättning till följd av pandemin vars efterverkningar fortfarande märks i statistiken.

• Konsertintäkterna på 2,8 miljarder kronor ökade från rekordlåga 2,1 miljarder kronor år 2020 då livebranschen gick på knäna. Trots utbetalade stöd på 456 miljoner kronor till livebranschen under 2021 landade intäkterna ändå 4,2 miljarder kronor lägre än innan pandemin.

• Upphovsrättsliga marknaden ökade 8% till en omsättning på knappt 3 miljarder kronor. Omsättningen hamnade 218 miljoner kronor lägre än för ett par år sedan. Upphovsrättsmarknaden i Sverige klarade pandemin relativt väl, mycket tack vare den digitala inställning som branschen drivit igenom. • Den inspelade musikens område som i vardagligt tal refereras till streamingekonomin följer en stadig tillväxtkurva till synes opåverkad av pandemins negativa effekter. Intäkter för inspelad musik ökade 13% från drygt 2,3 miljarder kronor 2020 till knappt 2,5 miljarder kronor 2021.

• Den svenska musikexporten har ökat stadigt i över ett decennium men minskade med över en halv miljard kronor 2020 i spåren av pandemin. 2021 landade musikexporten på drygt 2,3 miljarder kronor

Här kan du ta del av rapporten i sin helhet. 

Tidigare rapporter från Musiksverige finns tillgängliga på www.musiksverige.org