GAGE FÖR GIG

Ansök om svenska Musikfondens akutstöd Gage för gig

24 januari 2022

Nu kan du som drabbats av intäktsbortfall som uppkommit till följd av att evenemang ställts in ansöka om Musikfondens akutstöd GAGE FÖR GIG.

2022 skulle bli revanschens år efter två års tid av pandemi. Men till följd av den ökade smittspridningen i Sverige drogs mattan återigen in för det svenska kulturlivet och återinförda restriktioner ledde till att många verksamma inom branschen ännu en gång fick sina arbetstillfällen inställda eller uppskjuta på oviss tid.

Därför sätter nu den svenska musikfonden in ett akutstöd för som syftar till att kompensera löne- eller intäktsbortfall som uppkommit till följd av att evenemang har ställts in från den 12 januari 2022 tom den 28 februari.

Stödet som går att söka är max 5000 kr och ansökan ska vara inskickad senast den 4 februari.

Vilka som kan söka:

Musiker, artister, musikalartister, tekniker, scenpersonal, specialister och underleverantörer inom musiknäringen,
– Stödet riktar sig till verksamma inom musiknäringen,
– Egenföretagare (enmansbolag), anställd eller arbetssökande,

Gör din ansökan här.