Ansökan för Krisstipendium 3 har öppnat

13 januari 2021

Den 13 januari kl 13.00 öppnar ansökan för Konstnärsnämndens tredje omgång av krisstipendier. Ansökningsperioden löper ut den 3 februari.

Krisstipendium 3 riktar sig till yrkesverksamma konstnärer på en professionell nivå inom bild och form, musik, teater, film, dans och cirkus. Stipendiet är avsett för enskilda och huvudsakligen frilansande konstnärer. Sökande måste vara bosatt eller ha sin huvudsakliga verksamhet i Sverige. Krisstipendium 3 söks via Konstnärsnämndens digitala ansökningssystemet.

Musikerförbundet uppmanar alla behövande yrkesverksamma musiker och artister att söka!

Du hittar de vanligaste frågorna och svaren om Krisstipendium 3 på Konstnärsnämndens hemsida:  Frågor och svar om Krisstipendium 3.