Arbetsmiljöveckan – för ett hälsosamt arbetsliv

24 oktober 2022

Denna vecka firar vi Europeiska arbetsmiljöveckan, för ett hälsosamt arbetsliv. Vi passar på att uppmärksammar allt det goda arbetet som våra skyddsombud gör ute på våra arbetsplatser.

Den som ansvarar för verksamheten är också ansvarig för arbetsmiljön däri. Det gäller såväl den fysiska som den psykosociala arbetsmiljön, alltså både kropp och själ. Den som har ett arbetsmiljöansvar har också skyldighet att undersöka och riskbedöma verksamheten för att minimera eller helst eliminera riskerna i arbetet.

Du som arbetar i verksamheten har rätt att vara delaktig i utformningen av din arbetssituation. Det kan göras direkt med den som har arbetsmiljöansvar. Men det som har visat sig vara än mer effektivt är att påverkan på arbetsförhållandena görs i samverkan mellan chef och de berördas skyddsombud.

 

Vad är ett skyddsombud?

Ett skyddsombud är både insatt i arbetsförhållandena och i arbetsmiljölagen och rätt att begära arbetsmiljöåtgärd och till och med stoppa farligt arbete. På friska arbetsplatser samarbetar skyddsombudet och arbetsmiljöansvarig för att skapa en god arbetsmiljö. I de allra flesta branscher finns ett stort antal lokala skyddsombud. De är valda av sina kollegor och utsedda av förbunden. Ett mindre antal regionala skyddsombud täcker upp där det inte finns lokal representation i arbetsmiljöarbetet.

Musikerförbundet har en omvänd ordning med ett fåtal lokala skyddsombud och ett större antal regionala skyddsombud. Det givetvis på grund av de många visstidsanställningarna inom musikbranschen. Våra medlemmar stannar sällan länge på en arbetsplats och är ofta rädda att bli av med framtida jobb. Därför vågar inte alla säga ifrån på uppenbara arbetsmiljöproblem. Då är de regionala skyddsombuden oerhört viktiga, som direkt kan påverka arbetsmiljön utan rädsla för repressalier.

 

Kontakta oss om du upplever problem med din arbetsmiljö

Om du upplever dålig eller farlig arbetsmiljö tveka inte att kontakta din avdelnings regionala skyddsombud eller kansliet. Vi kan agera, utan att behöva uppge vem som har kontaktat oss. Du når oss på:

E-postadress: info@musikerforbundet.se.
telefonnummer: 08-587 060 00

 

Joel Botnen Diamant
Ansvarig arbetsmiljöenheten