Ny studie visar att artister är missnöjda med intäkterna från streaming

19 september 2022

Majoriteten artister är missnöjda med de intäkter de får från streaming och kräver en förändring. Det visar en ny studie som IAO, International Artist Organisation, låtit genomföra.

Artisters intäkter från streamingtjänster har diskuterats flitigt ända sedan Spotify grundades 2006. För att belysa hur artister avlönas i streamingekonomin lät IAO genomföra en undersökning bland artister i Europa. Rapporten innefattar också befintlig forskning och kunskap angående ekonomisk ersättning, t.ex. användarcentrerade-modeller kontra pro-rata-modeller, kollektiva förvaltningslösningar, fanbaserade donationssystem, och systemet för oavvislig ersättnignsrätt. Rapporten visar att nya modeller för ersättning måste införas för att få en rättvis fördelning av de intäkter som streaming medför.

Undersökningen visar att:

  • 87,5 % är missnöjda med sina intäkter från streamingplattformar.
  • 75,5 % anser att den nuvarande pro rata-modellen är orättvis.
  • 46 % är missnöjda med sitt skivbolagsavtal.
  • 35 % av DIY-konstnärerna är missnöjda med sin distributör.
  • 70 % tycker att så kallade ”buyouts” är negativa för artister i allmänhet.
  • 76 % av artisterna har fått mindre än 1 000 €, dvs drygt 10 600€, från streaming under de senaste 12 månaderna.
  • 36,5 % litar inte på att deras CMO fördelar pengar på ett rättvist sätt.
  • 90% har inte tjänat något på streamade konserter under det senaste året.
  • 70 % anser att en oavvislig ersättningsrätt är viktig.

Den svenska forskaren och musikbranschanalytikern Daniel Johansson, som ligget bakom studien, presenterade rapporten på den norska musikbranschfestivalen by:Larm, den 15 september.

– Många brukar kommentera artisternas situation i det digitala sammanhanget, men här har vi låtit artisterna själva komma till tals. Undersökningen visar att en majoritet stöder en förändring av hur pengar distribueras från streaming, med införandet av en ny obligatorisk betalning direkt från streamingtjänster, och en så kallad användarcentrerad distributionsmodell.

Vi hoppas att resultaten kan användas av politiker, lagstiftare, branschorganisationer och andra, för att få en förståelse för konstnärernas ibland komplexa och svåra situation. Nästa steg är nu att utöka undersökningen till fler länder och undersöka mer djupgående vilka förutsättningar som krävs för att få igenom de förändringar som konstnärer tydligt vill ha, säger Daniel.

Presentationen följdes av ett panelsamtal om det verkliga värdet av streamingekonomin och hur vi kan skapa en rättvis musikekonomi för alla. I panelen satt bland annat Musikerförbundets Anneli Axelsson, som tidigare varit förbundsstyrelseledamot och nu arbetar som projektledare för React-EU: Digitala Musiklyftet.

– Daniel Johanssons rapport ger äntligen en värdefull bild av vad musiker och låtskrivare anser om ersättningsmodeller och streamingvillkor i dagens digitala kontext. Situationen är mycket komplex – lösningen är inte helt självklar, men det är solklart för alla parter att fler utredningar krävs eftersom kartan för streamingens framtid ritas nu. Alla i panelen var överens om att utbildning är otroligt viktig, så Musikerförbundets kompetensutveckling React-EU: Digitala Musiklyftet ligger helt rätt i tiden! Nu förändrar vi musikers villkor med kunskap! säger Anneli.

 

Musikerförbundet kämpar för en oavvislig ersättningsrätt

Musikerförbundet har sedan länge kämpat för att få till en oavvislig ersättningsrätt för svenska musiker och artister – likt kompositörerna får från stim vid streaming. På bordet hos regeringen ligger nu en utredning där utredaren anser att det inte finns tillräckliga skäl för att musiker och artister ska ha rätt till en sådan ersättning (SOU 2022:23).

Musikerförbundets jurist Anton Gunnars anser att många av de antaganden och bedömningar som utredaren har gjort för att komma fram till denna slutsats är direkt felaktiga. Bl.a. anser utredaren att alla artister och musiker har goda möjligheter att förhandla om sin ensamrätt och därigenom få en bättre ersättning – eller gå till en annan aktör som kan erbjuda bättre ersättning.

– Detta må stämma i teorin men det är långt ifrån hur verkligheten ser ut, säger Anton.

 

Hela rapporten hittar ni på www.iaomusic.org