Uteblivna royalties fran USA kan sparas med ny soktjanst 1024 x 683.png

Bidrag vid livestreamade konserter – gåva eller intäkt?

14 maj 2020

Med anledning av regeringens beslut om förbud mot större sammankomster har många artister och musiker flyttat sina framträdanden till internet. Upplägget innehåller ofta en möjlighet för tittare att skicka ett valfritt bidrag till bandet/artisten. Många har hört av sig till oss och undrar ifall dessa bidrag bör betraktas som skattefri gåva eller som intäkt i verksamheten.

Svaret på frågan är att dessa bidrag bör betraktas som intäkt. För att en gåva ska vara skattefri krävs det att avsikten med gåvan är ”benefik”, dvs. att gåvogivaren inte förväntar sig en motprestation i utbyte mot gåvan. Ifall gåvan utgör t.ex. belöning för arbete så är inte gåvan benefik och är då skattepliktig.

Ledning för rättsläget går att ta från ett förhandsavgörande i skatterättsnämnden, (DNR 85-15/D), där det fastslogs att donationer som erhölls vid streaming via plattformen Twitch inte utgjorde benefika förvärv enligt 8:2 inkomstskattelagen (1999:1229) (IL) utan utgjorde en skattepliktig inkomst.