Brister i omsättningsstödet

19 november 2020

Mot bakgrund av att många enskilda näringsidkare har drabbats ekonomiskt till följd av covid-19- utbrottet fattade regeringen beslut om att införa ett omsättningsstöd till enskilda näringsidkare. Stödet trädde i kraft den 9 november. Då många av Musikerförbundets medlemmar är enskilda näringsidkare var detta en av de frågor vi kämpat med att få igenom och vi ser väldigt positivt på beskedet. Det finns dock en betydande brist i det nya omsättningsstödet som regeringen snarast måste korrigera.

A-kassan står i vägen för omsättningsstöd

Omsättningsstödet innebär att man kan få ersättning med upp till 75% av det man har tappat i omsättning. För att ta del av stödet måste man ha haft en omsättning om minst 200 000 kronor föregående år. Stödet kommer vara uppdelat i tre stödperioder; mars – april, maj och juni – juli 2020. Föregående års månad eller månader kommer utgöra referensperiod för de perioder du ansöker om stöd. Varje företag kan få maximalt 120 000 kronor i ersättning.

Den 10 november öppnade ansökan till omsättningsstödet. När ansökningsperioden började var det flera medlemmar som hörde av sig till oss och var bekymrade över reglerna kring stödet. Det har framkommit flertal brister i stödets utformning, varav den mest ödeläggande är det faktum att man inte kan ansöka om stödet om man erhållit a-kassa under stödperioden.

 

Medlemmar vittnar om brister

En av de drabbade är Philip Daveby, frilansande saxofonist. Innan coronapandemin jobbade Philip som musiker på heltid med en firma där intäkter och omsättning fortsatt öka varje år. När pandemin slog till drabbades Philip väldigt hårt ekonomiskt och han var tvungen att vilandeförklarat sitt företag för att kunna ansöka om a-kassa. Detta innebar att han måste avstå från att söka spelningar, utveckla sitt företag, marknadsföra sig och studera.

När beskedet om omsättningsstödet kom var Philip inte sen med att lämna in en ansökan. Men ansökan blev avslagen pga att han fått a-kassa under stödperioden. Avslaget kom som en blixt från en klar himmel.

”Om jag hade vetat hur det skulle belasta mig ekonomiskt och valt att avstå från a-kassan hade jag fått betydligt mer i ersättning för mina inkomstbortfall genom omsättningsstödet.”

Philip vill också särskilt poängtera de förödande konsekvenser det innebär att tvingas lägga sitt företag vilande.

”Vi har inte fått söka jobb, utveckla våra företag eller marknadsföra oss. Vi har inte heller kunnat studera för att utöka vår kompetens. Alla dessa åtgärder hade gjort det lättare för oss musiker och egenföretagare att komma tillbaka i arbete. Nu känns det snarare som att regeringen och samarbetspartierna straffar oss vars enda alternativ var att ansöka om a-kassa.”

Philip är långt ifrån den enda som drabbats av detta. Flera av våra medlemmar vittnar om samma fenomen, däribland Vivien Searcy, frilansande sångerska och låtskrivare. Vivien har också fått avslag på sin ansökan om omsättningsstöd pga att hon erhållit a-kassa.

Innan Corona frilansade Vivien på heltid med sin enskilda firma och genomförde en mängd olika projekt och gig. Till följd av coronapandemin försvann alla Viviens bokningar och idag finns det knappt några jobb att få. A-kassans marknadsföringsförbud gör det svårt för henne att få nya jobb och hon måste helt och hållet förlita sig på att gamla kontakter hör av sig till henne.

Vivien lever nu på a-kassa och får ut 4800 kr/månaden. Skulle hon ha avstått a-kassa och blivit beviljad omsättningsstöd skulle hon istället kunnat få 24 000 kr/mån.

”Jag känner mig lurad av staten. Denna a-kassa som ger mig så lite står nu i vägen för att jag ska kunna få en skälig ersättning för mitt företag!”

 

Handelsbolag hamnar mellan stolarna

Det finns en annan stor brist i det nya omsättningsstödet. Stödet gäller nämligen inte för enskilda näringsidkare som bedriver verksamhet genom företagsformen handelsbolag.

Ale Carr har heller inte kunnat ansöka om omsättningsstöd. Ale är musiker, driver ett handelsbolag och har på grund av restriktionerna förlorat hundratusentals kronor sedan mars. Eftersom han själv inte är anställd i företaget har han inte haft möjlighet att ansöka om korttidspermittering, och i och med att inte har några fasta omkostnader som lokal eller liknande så finns det heller inget att hämta från omställningsstödet. Han har därmed helt och hållet fallit mellan stolarna och inte träffats av någon av regeringens större stödåtgärder.

” Varför ge stora stöd till aktiebolag och enskilda firmor men inte handelsbolag? Det är otroligt orättvist, och resulterar faktiskt i konkurrensproblem.”

 

Vi kräver en ändring

Även om det inte har varit Regeringens avsikt så känner sig Musikerförbundets medlemmar lurade.  Det är en självklarhet att man vänder sig till arbetslöshetsförsäkringen när hela ens arbetsmarknad slagits ut över en natt. Anpassningar i arbetslöshetsförsäkringen var bland den första stödåtgärden som regeringen beslutade om, det fanns inte några andra alternativa stöd vid tillfället för att kunna försörja sig. Nu när regeringen beslutar om detta omsättningsstöd med krav om att man inte ska ha haft a-kassa upplever man som enskild företagare att man har blivit lurad från att ta del av detta stöd!

Vi anser att det måste finnas en möjlighet att beviljas omsättningsstöd trots att man erhållit a-kassa. Regeringen måste snarast åtgärda detta och ändra villkoret till att man ska kunna beviljas omsättningsstöd trots beviljad a-kassa under samma period. Härvid är det enkelt att i ansökan redovisa erhållen a-kasseersättning och göra avdrag för det man erhållit under respektive period som man ansöker om omsättningsstöd.

Dessutom bör enskilda näringsidkare som bedriver verksamhet genom företagsformen handelsbolag omfattas av omsättningsstödet. De har i stor utsträckning hamnat utanför de tidigare genomförda stödåtgärderna, vilket gör att de är i starkt behov av stöd.

 

Var med oss och uppmärksamma dessa brister till Näringsdepartementet!

Tillsammans kan vi framföra dessa brister till regeringen och försöka uppnå ändring! Maila Näringsdepartementet och länka till denna artikel, beskriv din egna situation eller poängtera för dem hur orimligt det är att man hamnar utanför detta omsättningsstöd på grund av ett stöd som de tidigare hänvisade till.

E-post till Näringsdepartementet, via registrator (skicka en kopia till info@musikerforbundet.se)

Tack för att du stödjer kampen för en bättre musikbransch!