Allmän information avseende inställda spelningar till följd av coronaviruset

12 mars 2020

Med anledning av det nya coronavirusets (covid-19) ökande spridning i Sverige så beslutade regeringen den 11 mars 2020 att stoppa alla offentliga sammankomster och tillställningar med mer än 500 deltagare. Musikerförbundet ställer sig bakom Folkhälsomyndighetens rekommendationer och ser allvarligt på läget. Beslutet innebär stora konsekvenser för den svenska livescenen och många av våra medlemmar riskerar nu direkta inkomstbortfall på grund av uteblivna arbetstillfällen som de är beroende av för att klara sig ekonomiskt.

Med anledning av den ökande oron så vill flera arrangörer ställa in planerade evenemang, spelningar och konserter av olika slag. Detta gäller även i stor utsträckning för evenemang där antalet besökare inte skulle överstiga 500.

 

Följande gäller om det saknas kollektivavtal:

För planerade evenemang där antalet besökare rimligen kan antas överstiga 500 bör huvudregeln vara att dessa evenemang inte ställs in, utan att de flyttas fram.

Finns det ett engagemangsavtal på plats (såväl muntligt, skriftligt eller sms/mail gäller med bindande verkan) om spelning, konsert eller ett evenemang där antalet besökare inte beräknas överstiga 500 så är huvudregeln att det avtalet ska hållas. Ifall arrangören ställer in med kort varsel i en sådan situation är huvudregeln att full ersättning skall utgå till artisten/musikern (om inte avtalet säger något annat).

Många arrangörer undrar ifall det inte är fråga om force majeure nu med anledning av coronaviruset men så är nödvändigtvis inte fallet. Force majeure kan tillämpas vid oförutsägbara händelser som ligger bortom ens kontroll och som gör det omöjligt för ena parten att uppfylla sin del i avtalet. Det kan till exempel handla om naturkatastrofer, strejk eller krig. Med anledning av regeringens nya beslut så är t.ex. frågan om force majeure förmodligen aktuell nu för planerade spelningar där antalet besökare rimligen kan antas överstiga 500. För planerade evenemang där antalet besökare inte rimligen väntas överstiga 500 så är läget emellertid inte lika självklart, men reglerna kring force majeure ska tolkas restriktivt.

För att vara tillmötesgående mot arrangörer (med anledning av Folkhälsomyndighetens rekommendationer) kan du som musiker eller artist föreslå till arrangören att evenemanget inte ställs in, utan att det istället flyttas fram. Arrangören skall då fortfarande betala full ersättning i enlighet med avtalet men i utbyte får de en ”innestående” spelning från er att nyttja inom de närmaste sex månaderna (med förbehåll att det måste passa i ert schema). Beroende på hur utvecklingen ter sig med spridningen av coronaviruset kan man förlänga dessa sex månader en månad i taget genom en skriftlig överenskommelse mellan parterna.

 

Bidrag från staten

Just nu pågår diskussioner om att arrangörer skall erhålla bidrag från staten med anledning av regeringens beslut. Ett sådant bidrag kan bli nödvändigt för såväl arrangörer som artister och musiker som nu står inför direkta inkomstbortfall. Musikerförbundet kommer bevaka utvecklingen av detta och värna för att även musiker och artister som hade planerade spelningar där antalet besökare rimligen skulle överstiga 500 även kommer få ersättning.

Om du är medlem och står inför att en arrangör vill ställa in en planerad spelning, kontakta Musikerförbundet för hjälp i situationen.