Dags att söka krisstöd till särskilda behov i kulturlivet!

10 februari 2021

Nu har Kulturrådets första ansökningsomgång till krisstöden öppnat. Först ut är krisstödet till särskilda behov som har stängningsdatum i början på mars. Krisstödet vänder sig till kulturområdena scenkonst, musik och bildkonst, museer, litteratur med mera. 

 Bidraget kan sökas av juridiska personer och enskilda näringsidkare som bedriver kulturverksamhet av professionell art, eller är väsentliga för kulturområdet och som har sina huvudsakliga intäkter ifrån kulturevenemang, eller bedriver främjande verksamhet inom kulturområdet. 
 
Bidraget kan också sökas av aktörer som bedriver amatörkulturell verksamhet eller nationella minoriteters kulturverksamhet om verksamheten bedöms ha nationell kulturpolitisk betydelse. Sökande ska vara verksam och registrerad i Sverige. 

 

Ansökningsperiod – krisstöd till särskilda behov 

Via länkarna kommer du direkt till bidragssidorna som gäller för respektive verksamhetsområde. 
• 8 februari–2 mars: bildkonst, museer, litteratur med mera 
• 8 februari–3 mars: scenkonst 
• 8 februari–4 mars: musik 

Läs mer om vårens krisstöd!