Det är dags att ta fram en strategi och tidsplan för ett säkert öppnande av publika evenemang

31 juli 2020

Sedan den 12 mars 2020 har musiker, artister och många andra företag i nöjesbranschen varit föremål för vad som närmast går att beskriva som ett näringsförbud.

Musikerförbundet har full respekt för att detta var en nödvändig åtgärd med anledning av utbrottet av coronaviruset. Men nu när många andra branscher har fått börja öppna upp i mindre skala måste vi ställa frågan – varför får inte vår bransch börja planera för en ansvarsfull nystart?

Evenemangsnäringen utgör ett stort ekosystem av olika yrkesgrupper som nu i stort sett står helt utan försörjning. De stödåtgärder som har beslutats är vi tacksamma för, men de räcker inte till för en bransch som förlorat i princip 100 procent av sina intäkter. Intäktsbortfallet har dessutom skett under den period som är av största vikt för branschen, nämligen sommaren. Intäkterna som våra medlemmar förvärvar under denna period är nödvändig för att de ska kunna försörja sig resten av året. Det krävs fler åtgärder och stödpaket för att säkerställa branschens överlevnad.

Musikerförbundet har idag, tillsammans med flera av branschens största aktörer, skickat in en sammanställning av information till regeringen. Brevet innehåller en redogörelse av de konsekvenser som de rådande restriktionerna orsakar för branschen, förklaring till varför stödåtgärderna inte är tillräckliga, en uppmaning om ytterligare stödåtgärder samt en tidsplan och strategi för ett säkert öppnande av publika evenemang.

Läs brevet i sin helhet!

Musikerförbundet