Do It Yourself – hur funkar DIY?

29 september 2017

DIY var länge synonymt med subkultur och smal underground. Med dagens teknik och möjligheten att nå ut i digitala kanaler har principen att göra allt själv blivit attraktiv för andra grupper. Ibland för att det inte finns några alternativ.

I  ”DIY – Do It Yourself ” berättar sociologen Erik Hannerz, som har forskat kring subkulturer och DIY-begreppet, om rörelsens roll i samhället och musiken. Du möter även branschföreträdare och artister.

Att kunna gå in i en studio, spela in sin musik och sedan distribuera den utan ett skivbolag i ryggen öppnar upp för en mer demokratiserad musikindustri.

Det ökande entreprenörskapet i branschen gör det också helt nödvändigt att behärska fler delar kring musikskapandet. Det räcker inte med att vara en duktig musiker, man måste även vara insatt i marknadsföring, företagande och inspelningsteknik. Det är så pass nödvändigt att kunna mycket själv att man till och med kan tala om en professionalisering av DIY bland de som inte befinner sig i branschens absoluta toppskikt.

 

Filmen är ett samarbete med ABF Musik.