Dumpas dina gager?

29 juni 2021

Musikerna har under pandemin fått betala ett högt pris genom inställda gig. Nu när arbetstillfällena börjar komma tillbaka så har vi fått indikationer på att vissa arrangörer dumpar gagerna. Det är inte rimligt att musikerna ska ta smällen på nytt. Hjälp oss att stoppa en negativ trend.

Pandemin har slagit hårt mot samhället. Musikbranschen är en av de branscher som har drabbats allra hårdast av de restriktionerna som politiken beslutat om i syfte att minska smittspridningen. Vi har fått otaliga vittnesmål om att a-kassan i många fall fungerar dåligt eller inte alls för frilansande musiker. Därför har vi vänt oss till politiken och krävt förbättringar. Det har kommit förbättringar, men dessa har inte varit tillräckliga. Inte heller de olika krisstöden har kunnat täcka upp för musikernas inkomstbortfall i alla delar på grund av gränsdragningar och villkor som inte är tillräckligt bra anpassade för musikernas verklighet. Musikerförbundets krisfond har kunna hjälpa några av de allra mest nödställda, men det har varit långt ifrån tillräckligt.

 

Arrangörerna måste ta ansvar

Därför vilar nu ett tungt ansvar på de arrangörer som är, och har varit, beroende av musikernas arbete; ett arbete som även hjälpt till att bygga arrangörernas varumärke och ekonomi. I flera fall har dessa arrangörer erhållit krisstöd från oss skattebetalare i form av omsättningsstöd, omställningsstöd, korttidsstöd mm, för att skydda verksamheten och oss som är en del av den. Även om dessa stöd inte alltid har varit tillräckliga för att täcka upp samtliga hål och förluster, så är det orimligt att det är musikerna som ska ta smällen nu när verksamheten öppnar på nytt.

 

Halverade gager

Somliga av de arrangörer som erhållit krisstöd har vidareförmedlat det till musiker som drabbats, medan andra inte verkar vara intresserade av att hjälpa, utan istället nu tycks ta chansen att sänka gagerna. Vi har fått kännedom om arrangörer som, för samma arbete som tidigare, har halverat musikernas gager. I ingen annan bransch skulle det vara möjligt att föreslå att du ska jobba åtta timmar men enbart få betalt för fyra! Arrangörer försöker binda musiker att betala arrangörens kostnader vid eventuell sjukdom. Musiker har blivit uppsagda med extremt kort varsel, som om de vore rättslösa. Detta beteende hjälper inte en redan hårt ansatt bransch att komma på fötter igen!

 

Informera förbundet om försämringar

Vi skulle önska att du som får förslag om sänkt ersättning kontaktar Musikerförbundet, så att vi får reda på vilka aktörer det gäller. Ett sådant beteende aktualiserar frågan om hårdare reglering av musikernas villkor i branschen. Vi kan inte heller ha en ordning där arrangörerna är de som tjänar mest i goda tider, medan musikerna får ta smällen när det går sämre. Ska man dela på risken så ska man också dela på vinsten.

 

Maila till gagedumpning@musikerforbundet.se och berätta hur du drabbats. Om vi får inblick i vilka arrangörer som anlitar till uppdrag mot dumpade ersättningar så har vi större möjlighet att stoppa en negativ trend.