Enkätundersökning: Får du allt som du har rätt till från ditt skivbolag?

15 februari 2024

I hela EU har nya lagar införts och de kan ha stor betydelse för dig som är artist eller musiker. För att ta reda på om skivbolagen följer dessa nya lagar, och om du får det du har rätt till, genomförs nu välbehövlig forskning på uppdrag av europeiska artistorganisationerna International Artists Organisation och AEPO-ARTIS. 

Vi vill be dig hjälpa dem genom att svara på en kort och helt anonym enkät. Det tar ca fem minuter att svara. 


Kort om vad de nya lagarna säger: 

  1. Alla musiker och artister har rätt till skälig ersättning när de överlåter eller licensierar sina rättigheter till t.ex. ett skivbolag.
  2. Skivbolag är numera skyldigt att minst en gång om året redovisa för artisten hur inspelningen har används och vilka intäkter bolaget har haft på grund av inspelningen. Informationen ska vara ”aktuell, relevant och uttömmande”. Redovisningen bör t.ex. innehålla information om hur mycket bolaget tjänat på varje inspelning från streamingtjänster som Spotify, Youtube, TikTok och Instagram, liksom information om intäkterna för fysisk föräljning, synkroniseringsavtal etc.
  3. En artist eller musiker har rätt till ytterligare ersättning om det visar sig att den den ersättning man tidigare fått är allt för låg i förhållande tilll hur mycket bolaget tjänar. Det innebär i praktiken att t.ex. en högre royalty ska utgå för framtida nyttjanden (streaming, försäljning etc.)
  4. Under vissa omständigheter har du rätt att återta dina rättigheter från skivbolaget.