Estetgymnasiet i Ljusdal behövs!

9 maj 2019

När en kommun ska spara är det alltid debatt om vad som kan skäras ned på. Ett av de områden som inte sällan blir drabbat är kulturen. Det anses inte lika viktigt som andra områden. Men vi måste komma ihåg att det är väl dokumenterat att musik och annan kulturutövning för med sig en rad positiva effekter. Att till exempel lära sig att spela ett instrument medför mycket positivt för en ung persons utveckling. Det kan utveckla förmågan att samarbeta och underlätta inlärning av andra ämnen. Musik och kultur har stor betydelse för vår psykiska hälsa.

– Vi som är aktiva i Musikerförbundet, som är ett fackförbund för musiker, musiklärare, steghands, och andra som arbetar inom musikområdet, ser en oroväckande trend som nu pågår av att kultur och musik får allt mindre resurser och plats i samhället. Estetgymnasiet har varit avgörande för många musikers och artisters framgångar. Det svenska musikundret och vår position som världens tredje största exportör av musik ska inte bli en parentes i historien. Även framtidens utövare måste få de nödvändiga förutsättningarna att nå en hög professionell nivå, säger Jonas Eriksson, ordförande för Musikerförbundets avdelning Mellersta Norrland.

På mindre orter som Ljusdal spelar musiklärarna också ofta en viktig roll som motor i det lokala kulturlivet. Deras engagemang skapar värde för hela det omgivande samhället. Estetiska program, med musik som en del, samt kulturskolan är den grundläggande del i den svenska välfärden. Utan kultur och musik skulle vi få ett oerhört tråkigt och grått samhälle.

De estetiska programmen är studieförberedande program som gör eleverna behöriga att söka vidare till universitets- och högskoleutbildningar. Att dra ner på Estetgymnasiet skapar ingen större ekonomisk vinning, eleverna måste ju ändå gå i skolan, ha lärare och klassrum oavsett vilket program de läser. Musik-. och kulturlärare är en grupp som behövs för att vi ska fortsätta ha en rikt musik- och kulturliv i kommunen.

– Därför vill vi uppmana alla som är inblandade i Estetsgymnasiets framtid att välja andra vägar framåt än att lägga ner Estetgymnasiet. Sverige och Ljusdal behöver fler musiker och kulturutövare – inte färre, säger Jonas Eriksson, ordförande för Musikerförbundets avdelning Mellersta Norrland.

För mer information eller kontakt:
Jonas Eriksson
ordförande Musikerförbundet avdelning Mellersta Norrland
jonas.eriksson@musikerforbundet.se

Foto: Ulf Hagberg