Förhandlingarna för anständiga villkor för Idoldeltagarna fortsätter

1 december 2016

Pressmeddelande. Musikerförbundet har hela veckan fört intensiva förhandlingar med produktionsbolaget Fremantle angående TV4-programmet Idol. Bolaget anser att deltagarnas ersättning på 875 kr per vecka är rimlig och avser att fortsätta utnyttja ungdomar på ett oacceptabelt sätt.

”Fremantle visar med önskvärd tydlighet gentemot svenska folket och sponsorerna vilken oseriös inställning man har till unga människors villkor”, säger förbundsordförande Jan Granvik.

På medlarens uttryckliga begäran skjuter Musikerförbundet på ikraftträdandet av stridsåtgärderna gentemot Fremantle. Uppskjutandet gäller så länge konstruktiva förhandlingar pågår, dock längst till kl. 19.00 fredagen den 9 december.

 

För ytterligare information
Jan Granvik, förbundsordförande
070-736 52 61, jan.granvik@musikerforbundet.se

Per Herrey, förbundsjurist
070-142 83 30, per.herrey@musikerforbundet.se