Gustaf Fränckels Understödsfond för musiker

24 september 2019

Arbetar du, eller har du arbetat, som musiker? I så fall kan du söka ekonomiskt bidrag från Gustaf Fränckels Understödsstiftelse för musiker.

Stiftelsens ändamål är att dela ut understöd till behövande svenska eller utländska musiker som är boende i Sverige. Företräde har personer som har arbetat som musiker på restauranger i Stockholm, och företrädesvis Hasselbacken eller Berns salonger.

Bifoga intyg som styrker din anställning på ovan nämnda restauranger. Vi vill ha din ansökan senast 30 september. Beställ en ansökningsblankett genom att skicka ett frankerat kuvert med din adress på till:

Gustaf Fränckels Understödsstiftelse för musiker
SEB
Private Banking
Stiftelser K G5
106 40 Stockholm

Det går också bra att ansöka digitalt och skanna in de bilagor som krävs.

Ansökan finns på http://www.stiftelseansokan.se/Pages/FranckelsMusiker.aspx