Gustaf Fränckels Understödsstiftelse för musiker

10 augusti 2022

Arbetar du, eller har du arbetat, som musiker? I så fall kan du söka ekonomiskt bidrag från Gustaf Fränckels Understödsstiftelse för musiker.

Stiftelsens ändamål är att dela ut understöd till behövande svenska eller utländska musiker som är boende i Sverige.

Ansökan är öppen till den 30 september och finns här:  http://www.stiftelseansokan.se/Pages/FranckelsMusiker.aspx