Hans Hernqvist är årets Yngve Åkerbergstipendiat

3 juni 2022

Juryn har i år valt att belöna Hans Hernqvists långvariga fackliga arbete med ett stipendium.

Musikern Hans Hernqvist är årets Yngve Åkerbergstipendiat. Han får stipendiet med motiveringen:

Hans Hernqvist är pukist och stämledare i Göteborgs Symfoniker och nyligen avgången lokal avdelningsordförande. Han har under nästa två decennier företrätt sina kollegor i en tid av stark utveckling för orkestern. Det har krävts en stadig röst med stor integritet för att värna medlemmarnas intressen, inte minst i frågan om upphovsrätt. Ett framgångsrikt ordförandeskap är visserligen resultatet av hela styrelsens arbete men det yttersta ansvaret vilar tungt på den som är vald att leda det fackliga arbetet. Att göra det under så lång tid är en bedrift väl värd att premiera.

 

Yngve Åkerbergs Minnesfond gynnar facklig och musikalisk utveckling

Minnesfondens syfte är att genom stipendieutdelning stimulera musikalisk, upphovsrättslig och facklig utveckling i Yngve Åkerbergs anda.

Den har tillkommit på initiativ av Musikerförbundet i samarbete med Sveriges Yrkesmusikerförbund och SAMI. Organisationerna kom i sin nära kontakt med Yngve Åkerberg att uppskatta hans person, konstnärskap och engagemang för musikernas yrkesvillkor.

 

En unik profil i svenskt musikliv

Under många år verkade Yngve Åkerberg som musiker, upphovsrättsexpert och organisationsledare. Han var bland annat kontrabasist i det legendariska Nalenbandet, av många ansett som Sveriges genom tiderna främsta jazzorkester, som under ledning av Arne Domnérus rönte stora framgångar både nationellt och internationellt. Han var även mångårig basist i Radioorkestern.

Han var verksam som förbundsordförande i Musikerförbundet, ordförande i Copyswede och senare en mycket energisk och sakkunnig vd för SAMI. Han var också en internationellt känd upphovsrättsexpert som gjorde stora insatser för att förbättra de utövande konstnärernas rättigheter ur ett internationellt perspektiv. På senare år verkade han för Musikerförbundets ledningsgrupp som förbundssekreterare med ett stort arbetsfält.

Åkerberg arbetade in i det sista och fick 2007 uppleva sin 80-årsdag. Han avled senare samma år efter en kort tids sjukdom.