Idoldeltagarnas usla villkor

3 november 2016

Till Idol söker varje år tusentals hoppfulla talanger med drömmar om det stora genombrottet som artist. Produktionsbolaget FremantleMedia exploaterar deras önskan om att lyckas i musikbranschen.

De som tar sig till den åtråvärda kvalveckan och chansen att uppfylla artistdrömmen tvingas att skriva på ett skandalkontrakt för att få fortsätta medverka i programmet.

 

Slavkontrakt under existensminimum

Genom att underteckna kontraktet förbinder de sig att arbeta hårt och intensivt för en veckolön på 875 kronor efter skatt. För den ersättningen förväntas de vara disponibla större delen av sin vakna tid. De ska repa in sina nummer, ställa upp på intervjuer och filmning, delta i sponsorevenemang, blogga för TV4 och uppträda i själva tävlingen. Upplägget innebär i praktiken att det är omöjligt att dryga ut inkomsten med uppdrag vid sidan om. Ersättningen på 875 kronor per vecka innefattar att

 • de ska vara disponibla i princip under hela veckorna
 • de ska medverka vid sponsorevenemang
 • de själva måste teckna egna olycksfall- och ansvarsförsäkringar
 • de ska utföra digitala aktiviteter såsom bloggande på TV4:s plattformar
 • de ska repetera in nya nummer själva och med orkester
 • de ska vara med på genrep
 • de ska framföra sina nummer i själva tävlingen.

 

Tar Idolernas royalties och rättigheter

Inte nog med att FreemantleMedia betalar småpengar för hårt heltidsarbete under inspelningsperioden. Idoldeltagarna måste även ge upp framtida inkomster och rättigheter till sitt eget material eftersom produktionsbolaget tilltvingar sig all upphovsrätt på ett sätt som går på tvärs mot kutymen i branschen.

 • Deltagarna får ingen ersättning för försäljning av inspelningarna i någon form, varken för exemplarframställning, reprisering, vidareförsäljning, kabelersättning eller privatkopieringsersättning.
 • Om de framför egenkomponerad musik tvingas de även ge bort alla rättigheter till musiken.

 

Binds av 10-åriga avtal

Deltagarna tvingas dessutom att skriva på avtal med skivbolaget Universal och managementbolaget Versity music som FremantleMedia valt åt dem.

 • Avtalen innebär att deltagarna genom olika ensidiga optioner från bolagens sida kan bli uppbundna i upp till 10 år, med villkor de inte kan förhandla om.
 • FremantleMedia vilseleder deltagarna genom att förespegla dem att de ska företrädas av en oberoende jurist i förhandlingar gällande Universal och Versity Music. I själva verket är det en advokat som FremantleMedia anlitat och betalt som förklarar för deltagarna att han anser att villkoren är skäliga och att det inte går att förhandla om dem.