Musikerförbundets krisfond – hantering av ansökningar och beviljade stipendier

4 maj 2020

Alla pengar som doneras till krisfonden betalas ut så fort som möjligt. Alla utbetalningar sker manuellt och vi jobbar så fort vi kan för att ALLT ska ut.

Krisfonden är en fond för musiker i kris, dvs verksamma inom musikområdet som pga av Covid-19 har hamnat i en ekonomisk kris utan medel att försörja sig. Krisfonden är INTE ersättning för förlorad inkomst pga av inställda gig (för det kan ni söka från Kulturrådet innan 12 maj).

Utbetalningar sker i form av stipendium utan krav på motprestation. Stipendiet påverkar inte ev a-kassa då den inte ska anges som inkomst/lön och påverkar inte hur mottagaren står till arbetsmarknadens förfogande.

 

Hantering av ansökningar

Alla ansökningar behandlas enskilt av en krisfondskommitté som utsetts av Musikerförbundets styrelse.  Ansökningarna hanteras noggrant efter olika parametrar däribland vilka ekonomiska och socioekonomiska konsekvenser som har drabbat den sökande pga Covid-19. Det innebär att behovet att betala sin bostad, ha mat på bordet och små barn att försörja ses som viktigare än professionell utveckling i bedömningen.

 

Beviljade stipendier

Musikerförbundet har tagit beslutet om att inte lämna ut namn på de som får stipendium av respekt för att detta rör sig om människor i kris. Har du sökt och ännu inte fått besked kan du fortfarande vara i fråga för ett stipendium längre fram då det delas ut kontinuerligt allt efter att krisfonden får nya donationer.

 

Vill du ha kontakt med Krisfondskommittén, maila: info.krisfond@musikerforbundet.se