Kompletterande val av ledamöter till Förbundsmöte

18 oktober 2023

I och med beslut om stadgeändringar som gjordes på Förbundsmötet i maj 2023 behövs nu fler delegater till Förbundsmötet. Därav genomförs nu ett kompletterande val.

Förbundsmötet är Musikerförbundets högsta beslutande organ som bestämmer riktlinjerna för hur förbundets styrelse ska arbeta. Här följer en kort presentation över alla de som blivit nominerade till uppdraget.

→ Se samtliga nomineringar här! (pdf)

Rösta

Är du medlem i Musikerförbundet har du rätt att rösta fram till 25 oktober. Du röstar genom att fylla i följande formulär:

→Val av ledamöter till Förbundsmötet