Konsten att Delta – möjliggör möten mellan kulturskapare med olika bakgrund

20 september 2022

Jobbar du med kultur eller med journalistik och vill berika ditt skapande med nya yrkeskontakter? Då är Konsten att Delta något för dig.

Konsten att delta ger möjlighet till kulturskapare och journalister från olika bakgrunder att träffas och utbyta erfarenheter med varandra. Tanken är framförallt att underlätta för utlandsfödda kulturskapare och journalister – både de som är nyanlända i Sverige och de som varit här en längre tid – att bli en del av det svenska etablerade kulturlivet.

Samtidigt ger Konsten att delta en möjlighet för redan yrkesverksamma och etablerade kulturskapare att skapa nya kontaktytor och nätverk av kollegor med internationell kompetens. Flera studier lyfter fram att kultursektorn är starkt segregerad. Vi vet att utlandsfödda kulturskapare och journalister ofta blir förbisedda inom den etablerade kultursektorn. Det är något Konsten att delta vill försöka förändra. Projektet är uppbyggt kring det personliga mötet, där bägge parter lär av varandra, men också kring större regionala träffar för nätverkande och branschinformation.

Konsten att delta finns där våra deltagare finns. De matchade kollegorna avgör själva hur och när de träffas. Vi har regionala koordinatorer redo att matcha kollegor över hela landet.

 

Vad förväntas av dig som kollega?

Konsten att delta är en verksamhet som bygger på kollegiala möten på lika villkor som är till för att ge er deltagare ett ömsesidigt utbyte genom att erbjuda naturliga mötesplatser och öppna upp för möjligheter till nya nätverk. Efter en första matchningsträff anpassar ni era träffar efter egna önskemål och behov. Inledningsvis hittar ni och koordinatorn tillsammans en tidpunkt för en första matchningsträff där ni får presentera er för varandra. Du och din kollega avtalar sedan själva var, när och hur ofta ni ska träffas fortsättningsvis. Förutom era egna möten kommer ni att bjudas in till regionala träffar med till exempel föreläsningar, informationsträffar, portfoliovisningar, mingel, studiebesök och för yrkesrelaterat nätverkande. I dessa sammanhang finns utrymme att diskutera behov och funderingar som kan ha uppkommit. Som matchad deltagare i Konsten att delta förväntar vi oss att du och din kollega:

• upprätthåller en respektfull kollegial yrkesrelaterad relation.

• arbetar för ömsesidigt utbyte samt ger tillgång till varandras nätverk.

• utbyter erfarenheter.

• gemensamt besöker projektets aktiviteter i regionen.

• genomför träffar vid minst fyra tillfällen, men gärna fler.

 

Välkommen att bli en del av projektet!

Du anmäler dig på www.konstenattdelta.se