Försvåra Spotify-fusk med en användarcentrerad ersättningsmodell

31 januari 2020

Köpta streams på streamingtjänster är förödande för musikbranschen! Debatten om fejkade streams har gått het den senaste tiden där det har framgått hur lätt det faktiskt är att köpa streams på Spotify. Den här typen av bedrägeri skadar branschens trovärdighet och därför förespråkar Musikerförbundet en användarcentrerad ersättningsmodell – en modell som försvårar bedrägeri avsevärt.

Den ersättningsmodell som används idag

Idag använder streamingtjänsterna den marknadsandelsbaserade ersättningsmodellen för utbetalning av digitala ersättningar, där marknaden avgör hur stor del av kakan varje artist får. Den gemensamma potten av streamingintäkterna delas procentuellt på alla prenumeranters totala antal lyssningar. Med den här modellen är det mainstreamartister som tar hem storvinsten och mindre artister som står som förlorare.

 

Den anvädarcentrerade ersättningsmodellen

Den användarcentrerade modellen, som vi förespråkar, utgår istället från varje individuell prenumerant. Ersättningarna från varje prenumerants månadsabonnemang skulle  med denna modell istället delas mellan de artister prenumeranten verkligen lyssnat på. Detta ger användaren makten att bestämma vart pengarna går.

*Figuren tar inte streamingtjänsternas andel i beaktande

Försvårar bedrägeri

Det finns flera fördelar med den användarcentrerade modellen jämfört med den nuvarande, däribland att den försvårar bedrägeri.  Förutom att köpa streams  har bedragare även kunnat skapa egna kataloger och påbörja ett flertal prenumerationer som spelar dessa listor non-stop. På det här sättet får de en större ersättning för spelad musik än vad prenumerationerna kostar. Med en användarcentrerad ersättningsmodell skulle det däremot bli betydligt svårare att få tillbaka mer pengar än man lagt ut på en prenumeration, vilket till stor del skulle eliminera den ekonomiska vinstfaktorn.

Musikerförbundet stödjer och förespråkar en användarcentrerad ersättningsmodell för streamingtjänster. Denna modell eliminerar inte alla problem som uppstår i samband med möjligheten att köpa streams, men den eliminerar ett stort ekonomiskt incitament för oseriösa aktörer som sätter det i system att köpa steams. Vi ser det som naturligt att musikanvändares pengar går till de artister och musiker som de faktiskt lyssnar på och inte till oseriösa aktörer som själva köper sina streams.