Var rädd om din master!

30 augusti 2023

Skrupelfria musikbolag inom dansmusiken och jazzområdet vill att du skänker bort rättigheterna till din värdefulla inspelning till musikbolaget. Här kan du läsa om hur du kan förhindra det.

Föreställ dig följande scenario;

Du säljer din bilstereo till chefen för ditt skivbolag för 5 000 sek. Chefen upprättar avtalet och lägger in en regel som säger att bilen skall överlåtas gratis till chefen. Bilens värde är 250 000 sek. Du känner inte till bilens värde och är även osäker på vem som faktiskt äger fordonet. Du är dessutom rädd för chefen som utan skäl kan säga upp ditt skivavtal. Du ingår köpeavtalet. Detta är ett avtal som skulle kunna falla under ocker och som bör polisanmälas och hävas.

Ersätt ”bilstereo” med ”Artistprestation” och ”bilen” med ”Inspelningen” så har du ett upplägg som förekommer i musikbranschen. 

En artist/kompositör skulle aldrig gå med på en ersättningsfri och fullständig överlåtelse av sina kompositionsrättigheter till ett skivbolag, eller för den delen överlåta sin bil eller annat inventarium utan kompensation. Så varför är det vanligt att artister skänker sina dyra inspelningar till ett musikbolag?

Enligt 46 § Upphovsrättslagen är den person eller företag som föranstaltar, d v s anordnar, en ljudupptagning (inspelning, master) framställare (ägare) av inspelningen. Framställaren har, med vissa inskränkningar, en uteslutande förfoganderätt över inspelningen. Med äganderätten kommer en kontroll över hur musiken sprids, högre intäkter, och en investering för framtiden.

I det fall du som artist är framställare är du ägare av inspelningen och det finns 3 alternativ till exploatering av inspelningen;

1. Egen utgivning via till exempel en digital distributör.

2. Licensiera inspelningen till ett musikbolag. Licensiera betyder att man (ofta exklusivt) hyr ut inspelningen under en begränsad tid (5-15 år) till musikbolaget mot en royalty av cirka 50 % av intäkterna.

3. Sälja inspelningen för minst produktionskostnaderna eller marknadsvärdet (ej amorteringsbart) till ett musikbolag och därefter ingå ett artistavtal med musikbolaget.

Företeelsen existerar i första hand hos mindre independentbolag inom den elektroniska dansmusiken i Europa och hos svenska musikbolag som ger ut smalare musik, såsom jazz, visor och soloartister inom klassisk musik. Hos majorbolag och större independentbolag inom den kommersiella musiken förekommer det inte. 

Dansmusiken och masteröverlåtelser

För dansmusiken började det hos musikbolag i Nederländerna för några år sedan, där svenska och andra europeiska artister som producerade sina egna masterinspelningar ingick avtal om överlåtelse av masterrättigheterna utan att beakta punkt 2 eller 3 ovan. Det var tydligt att musikbolagen inspirerats av varandra när de upprättat avtalen. Avtalen var snarlika, trots att musikbolagen konkurrerade med varandra. En kort text om att inspelningen ägs utan inskränkning av musikbolaget för life of copyright var insmugen i avtalen. Artisterna/producenterna, som inspelat och bekostat inspelningen i sin hemmastudio på eget uppdrag, var ofta inte medvetna om att de ägde rättigheterna till sin master och att avtalet med musikbolaget därmed skulle vara ett licensavtal eller ett köpe-/artistavtal. 

Flera artister ansåg att de inte hade haft några större produktionskostnader och av den anledningen inte valt att ta upp frågan med musikbolaget. I det fall finansieringen av produktionen är noll eller ringa har det ingen betydelse för äganderätten. Artisten äger inspelningen oavsett och den äganderätten är inte mindre prominent än äganderätten till annat inventarium. Notera att artisten har kostnader för sin hemmastudio, såsom hyra, studioutrustning, amortering och ränta, instrument, mjukvara, slitage, försäkringar med mera. 

Det förekommer hybridavtal där artisten äger rättigheterna till mastern, men där musikbolaget äger en exklusiv rätt att under life of copyright nyttja inspelningen. Musikerförbundet anser att ett sådant förfarande i praktiken är jämförbart med en kostnadsfri överlåtelse av masterrättigheterna och skall med anledning av det hanteras på samma sätt.

Jazzområdet och masteröverlåtelser

Det är vanligt att till exempel jazzartister vänder sig till en kommersiell studio samt anlitar musiker, och det är inte sällan produktionen kostar flera hundra tusen kronor. Samtliga svenska musikbolagsavtal inom smalare musik som vi har granskat i år kräver en gratis överlåtelse av rättigheterna till mastern, det vill säga utan att ta hänsyn till punkt 2 eller 3 ovan.

Efter samtal med flera jazzartister som äger/ägt sin egen master kan man slå fast att överlåtelsen beror på flera faktorer;

  • Jazzartister vänder sig sällan med avtal till Musikerförbundet, eller annat ombud.
  • Utbudet av musikbolag som ger ut smalare musik är snävt.
  • Det ger status att vara en artist på musikbolagens etiketter och man är därför beredd att tumma på sina rättigheter.
  • Streaming, och allmän skivförsäljning, är inte det primära, utan inspelningen är ett marknadsföringsverktyg för att få spelningar (nå bokare, recensenter), samt för att kunna sälja fysiska plattor på konserter.
  • Artisten känner inte till att rättigheterna till mastern tillhör artisten.
  • Man är rädd för att hamna i onåd hos de få musikbolag som finns.
  • Man vill vara snäll mot musikbolaget.

Hur kommer vi till rätta med problemet?

1. För den enskilda artisten, och för hela artistkollektivet, behöver Musikerförbundet få en möjlighet att granska avtalen, och upptäcka oegentligheter som den här typen av överlåtelser är, innan påskrift. Det är därför viktigt att artisterna skickar in sina avtal till Musikerförbundet för påsyn. Om Musikerförbundet inte får in avtalen kan vi inte förändra dem. Musikerförbundet är den enda organisation som kan ta ett helhetsgrepp om frågan i branschen.

2. Utbilda och informera artister, musikbolag och politiker. Vi har redan uppmärksammat många av våra medlemmar, svenska och internationella fonogramorganisationer, upphovsrättsliga FN-organ samt europeiska musikerfack på problemet.

3. Lägga in musikbolagen som har upplägget på Musikerförbundets Fråga-Oss-Först-lista.

4. I det fall musikbolaget får bidrag för sin verksamhet kan Musikerförbundet påverka utbetalaren (normalt staten) för att få till schyssta avtal. 

5. Du som har ingått ett avtal med överlåtelse enligt artikeln kan kontakta Musikerförbundet för råd. 

Lars Andrén, Avtalsservice
lars.andren@musikerforbundet.se