Musikerförbundet har nått en överenskommelse om Idol – varslet återkallas

9 december 2016

Pressmeddelande. När ett antal Idoldeltagare som är medlemmar i Musikerförbundet inkom med begäran om hjälp agerade vi för att korrigera missförhållandena och teckna ett kollektivavtal för Fremantle-/TV4-produktionen Idol.

De unga deltagarnas modiga agerande har satt ökat fokus på artisters rättigheter och ungdomars arbetsvillkor. Under konfliktens gång har de utstått hård press från ett flertal håll och även utsatts för hot om skadestånd. Förbundet verkar för och på uppdrag av sina medlemmar. Vi har stor förståelse för att Idolerna nu vill fokusera på att få så goda förutsättningar som möjligt för att prestera inför ett fullsatt Globen.

Musikerförbundet har uppnått följande mål med konflikten:

  • Vi vann tvisten i Arbetsdomstolen om huruvida stridsåtgärderna var lagliga, vilket gjorde det möjligt att driva konflikten.
  • I samförstånd och i direkta förhandlingar med Universal Music och Versity Management har vi kommit överens om att korta ned bindningstiderna till fyra år för 2016 års Idoldeltagare.
  • Förbättringar gällande optionsrätter och tider.
  • Rättighetsfrågorna är lösta. Idoldeltagarnas ersättningar från Stim och Sami tillfaller nu dem istället för Fremantle.
  • Förbättrade villkor för att delta i andra tv- och radioprogram.
  • Kringaktiviteterna Idoldeltagarna förväntas utföra vid sidan om tävlingsmomenten, exempelvis bloggandet för TV4 och medverkan på sponsorevent, är frivilliga i större utsträckning.
  • Fremantle tecknar och bekostar deltagarnas försäkringar.
  • Veckofinalernas omröstningar ska kontrolleras av en notarius publicus.
  • Vi ska förhandla om ett nytt branschavtal för musikermedverkan i tv-produktioner med Almega.

Sammantaget gör detta att Musikerförbundet drar tillbaka varslet om stridsåtgärder.

Ersättningsnivåerna är den enda punkt Musikerförbundet och Fremantle inte kunnat enas om. Det är svårt att omförhandla dem om våra medlemmar inte tar strid för saken.

Fremantle tycker fortfarande att 875 kronor efter skatt är en rimlig lön för en veckas arbete som Idol samtidigt som endast Globenfinalen drar in biljettintäkter på minst tio miljoner.

 

För ytterligare information
Jan Granvik, förbundsordförande
070-736 52 61, jan.granvik@musikerforbundet.se

Per Herrey, förbundsjurist
070-142 83 30, per.herrey@musikerforbundet.se