Musikerförbundet stödjer den landsomfattande manifestationen 1303 – här är våra krav på politiken

7 september 2020

På samma sätt som coronakrisen drabbar folket som står på scenen, så drabbar det också alla som arbetar runt scenen. Musikerförbundet organiserar artister, musiker, ljudtekniker, DJ:s, stagehandspersonal mm. Och när vi talar med en gemensam röst om de utmaningar som finns i vår bransch måste politiken lyssna.

1303 och #WeMakeEvents här är ett initiativ av personer som jobbar inom festival-, konsert- och evenemangsbranschen  där de vill synliggöra hur deras arbetssituation påverkats av coronakrisen. Manifestationen ägde rum den 6 september runt om i landet.

Med initiativet #1303 och #WeMakeEvents vill vi visa hur många vi är, hur vitt skilda våra arbetsuppgifter är och hur stor kulturbranschen faktiskt är. Att den omfattar mer än muséer och statligt ägda institutioner. Att vi fram till helt nyligen har varit bortglömda och bortprioriterade. Så nu sätter vi ner en fot. Nu säger vi ”Det här är inte okej!”. För det är inte okej. Det har aldrig varit okej. Därför kör vi.

Den 6 september klockan 13:03 visar vi för våra politiker, pressen och världen att kultur inte kan stängas ner.

-1303.se

För oss kommer människors hälsa i första rummet. Därefter ska vi säkerställa att åtgärderna för att begränsa smittspridningen är adekvata. De som drabbas av coronakrisen ska få samhällets stöd. Vi upplever att detta också är regeringens vilja och ambition och ser positivt på tillkommande stödåtgärder. Men de hittills beslutade åtgärderna är inte tillräckligt effektiva och har hittills missat stora delar av vår bransch.

Därför formulerar vi följande krav på politiken avseende oss som jobbar på och runt scenen.

 1. Akut Ekonomiskt stöd
  • Förenkla reglerna för a-kassa och andra stödsystem så att de fungerar även för oss som jobbar på och runt scenen.
  • Möjliggör snabba preliminära beslut och utbetalningar baserat på
   • tidigare års deklarationer för löntagare, eller
   • redovisade årsresultat för firma.
  • Låt enskilda näringsidkare omfattas av systemet för korttidspermittering.
  • Tillåt marknadsföring och enstaka uppdrag under vilandeperiod i a-kassan.
 2. Fyll på Musikerförbundets krisfond för omedelbar utdelning av stipendier till akut drabbade.
 3. Ingen ska behöva bli vräkt från sin bostad på grund av att man förlorat sin inkomst till följd av coronakrisen.
  • Inför tillfälligt vräkningsstopp för coronarelaterade obestånd
  • inrätta stöd för fastighetsägare.
 4. Ge Folkhälsomyndigheten uppdrag att tillsammans med branschföreträdare utforma riktlinjerna för en säker öppning av musikbranschen.
 5. En säker öppning av branschen förutsätter att eventindustrin (arrangörer, arbetsgivare och de fackliga organisationerna) är beredda att ta ansvar. Annars kommer villkoren och tryggheten försämras och smittspridningen ta ny fart.