Musikerförbundet stödjer elektrikernas krav på kollektivavtal

8 september 2020

Den svenska modellen bygger på att arbetsvillkoren regleras i kollektivavtal som tecknas med rätt parter. Därför är det en självklarhet för Musikerförbundet att ansluta sig kören av stöduttalanden för Elektrikernas krav på kollektivavtal med larminstallatörsföretaget Hometec security i Göteborg.

– Det handlar om att anställda inte ska konkurrera med sämre villkor för att kunna få jobbet. Kollektivavtalet ger alla anställa en grundtrygghet med tjänstepension och arbetsmarknadens försäkringar, säger Håkan Glänte, ordförande för Musikerförbundet avd väst.

– Vi vänder oss också emot arbetsgivarens påtryckningar för att förmå anställda att lämna Elektrikerförbundet. Det beteendet hör hemma i ett annat århundrade, säger Håkan Glänte, ordförande för Musikerförbundet avd väst.