Musikerförbundet varslar om stridsåtgärder mot Idol

16 november 2016

Pressmeddelande. Musikerförbundet har under hösten försökt förhandla med produktionsbolaget FremantleMedia som producerar tv-programmet Idol för TV4, med målsättningen att ingå kollektivavtal. Bolaget meddelade torsdagen den 10/11 att de inte avser att teckna kollektivavtal. Därför varslar Musikerförbundet idag om stridsåtgärder.

Trots att Fremantle hävdar att Idol ”endast är en tävling”, tvingar man de deltagare som kvalificerat sig till de tjugo sista att underteckna anställningsavtal med hårresande villkor samt ytterligare avtal med tredje part.

Arbetstiderna och villkoren är oacceptabla, oskäliga och saknar motstycke i arbetslivet i övrigt. För en lön på 875 kr i veckan efter skatt förbinder sig de hoppfulla deltagarna att vara disponibla för en lång rad olika aktiviteter utöver repetitioner och tv-sändningar. Vissa dagar är den schemalagda arbetstiden uppemot 15–16 timmar. Under tiden som Fremantle/TV4 utnyttjar de medverkandes prestationer för att dra in stora reklamintäkter är de avstängda från möjligheten att studera eller ta något annat arbete. Dessutom kräver Fremantle att de själva tecknar och bekostar sina liv-, olycksfalls- och ansvarsförsäkringar.

Anställningsavtalet omfattar inte bara medverkan i själva tv-programmet Idol. Kontraktet innehåller även omfattande upphovsrättsliga bestämmelser som innebär att alla rättigheter överlåts till Fremantle. Det förpliktar också deltagarna att skriva på ytterligare två avtal, ett skivkontrakt med Universal Music som gäller i uppåt tio år och ett avtal med Versity Management där de unga artisterna tvingas betala uppemot tjugo procent på samtliga inkomster till bolaget, även i fem år efter att kontraktet upphört! Inget av avtalen är förhandlingsbart, och enda alternativet om man inte vill skriva på är i det läget att lämna produktionen.

”Att ett stort kommersiellt bolag utnyttjar unga människors drömmar om att lyckas i musikbranschen på det här sättet är både skamligt och oacceptabelt”, säger förbundsordförande Jan Granvik.

Då Fremantle vägrar ingå ett konkurrensneutralt kollektivavtal avseende medverkan i tv-produktion varslar förbundet härmed om stridsåtgärder enligt nedan.

  • Total arbetsnedläggelse av allt arbete för musiker och artister som syftar till eller innebär musikaliskt offentligt framförande (exempelvis repetition, inspelning och direktsändning) i de lokaler där Idol repeteras, spelas in och sänds.
  • Blockad mot nya anställningar och nya uppdrag för arbete som avses med punkten ovan.

Stridsåtgärderna träder i kraft fredagen den 25 november 2016 kl. 14.00.

Varsel om utvidgning av konfliktåtgärder kommer att vidtas för det fall åsidosättande av stridsåtgärderna förekommer.

Läs mer: Avtalet som Idoldeltagarna tvingas underteckna.

 

För ytterligare information
Jan Granvik, förbundsordförande
070-736 52 61, jan.granvik@musikerforbundet.se

Per Herrey, förbundsjurist
070-142 83 30, per.herrey@musikerforbundet.se