Återstart för kulturen – Musikerförbundets synpunkter

29 april 2021

I december 2020 tillsatte regeringen  en utredning för kulturens återhämtning och utveckling efter pandemin. Syftet med utredningen är att bidra till att skapa goda förutsättningar för kultursektorns återstart och utveckling samt möjliggöra att Sverige har ett starkt, hållbart och oberoende kulturliv i alla delar av landet. Här kan du läsa Musikerförbundets synpunkter på utredningen och förslag på åtgärder. 

Efter ett drygt corona-år av en situation som i det närmaste kan liknas vid lockdown för livekulturen söker politiken vägar att åter låta Sveriges kulturliv blomstra. Musikerförbundets medlemmar har befunnit sig mitt i coronapandemins vakuum. Man får inte utföra sitt arbete, och trots en välvillig krispolitik signerad regeringen så hamnar man många gånger utanför de beslutade stödstrukturerna. De aktiva inom musikbranschen lever en komplex tillvaro och har ofta svårt att passa in i de generella systemen. Därför vill Musikerförbundet dela ett antal lärdomar och iakttagelser som vi tror att politiken har nytta av vid en återstart av kulturen.

Läs hela texten här: Musikerförbundets synpunkter – Återstart för kulturen