Musikersamtal – Tillsammans för en bättre musikbransch!

27 oktober 2023

För att Musikerförbundet skall kunna bedriva relevant arbete så krävs det att vi har god inblick i hur ni som verkar inom musikbranschen har det. Det är viktigt att vi samlar oss och hjälps åt att förändra musikbranschen i den riktningen som vi gemensamt tror på. Därför har vi skapat ett forum där vi kan samlas och vädra våra tankar och erfarenheter.

Öppet samtalsforum för musiker

Kan musikerförbundet göra något bättre för just dig? Vad behöver musiker och artister hjälp och stöd med? Vart finns behoven?

Musikerförbundet bjuder in till ett öppet digitalt samtalsforum, för både befintliga medlemmar och övriga intresserade, över hela landet. Dina erfarenheter, synpunkter och tankar är avgörande för våra fackliga insatser och din röst hjälper oss att synliggöra behoven och att arbeta i rätt riktning. 

På plats finns även förbundsordförande Karin Inde,  regionalt Skyddsombud Göran Hallmarken, samt lokal ledamot Avd Öst Mikaela Hansson – för att försöka fånga upp och bolla de frågor och tankar som dyker upp.

Möteslänk

Mötet sker digitalt, den 6:e nov klockan 20.00. Länk till mötet finns här nedan:

Har du frågor eller ämnen du vill skicka in i förväg så kan du maila på samtalsforum@musikerforbundet.se