Nomineringar till SAMI’s styrelse och förtroendevalda revisorer

20 januari 2020

SAMI’s valberedning önskar påminna om att nomineringar till styrelse och förtroendevalda revisorer inför föreningsstämman 2020 bör vara dem tillhanda senast den 15.2.2020.

Detta  datum är satt för att det skall finnas en chans att göra ett bra arbete. Nomineringar som inkommer efter detta datum kan inte behandlas av valberedningen. Dock kvarstår möjligheten att nominera direkt på stämman.

Skicka era nomineringar till valberedningen@sami.se