Ny rapport visar att lagstiftarna svikit artister och musiker

13 juni 2024

Idag offentliggörs rapporten ’Streams and Dreams part two’, från International Artist Organisation (IAO), som genomförts av musikindustriforskaren Daniel Johansson.

Inom ramen för rapporten har en av de största artistundersökningar någonsin genomförts för att utreda ifall de nya rättigheterna som DSM-direktivet kom med (bl.a rätten till skälig ersättning och rätten till information) har haft någon positiv effekt i musikbranschen eller inte.

Rapporten visar att två av tre artister inom EU (69,1%), trots de nya reglerna, är missnöjda med deras streamingintäkter och att de fortfarande inte erhåller detaljerad information om deras tillgängliggjorda titlar (64,7%) såsom lagen kräver. Ungefär nio av tio (87,6%) anser att streamingintäkterna inte fördelas på ett rättvist sätt.

Ser man särskilt till Sverige uttrycker mer än varannan artist och musiker (62,1%) missnöje med sina streamingintäkter och åtta av tio (79,83%) anser att fördelningen inte sker rättvist.

”Rapporten visar att den nya upphovsrättslagen haft väldigt liten, om ens någon, effekt på musikbranschen – något som vi tydligt varnade för. Lagstiftarna måste nu ta sitt ansvar och se till att det värde som musik skapar går tillbaka till oss som skapar och framför den. Lösningen vi ser är fortfarande en oavvislig ersättningsrätt, för att åtgärda den enorma snedfördelning som råder i branschen.” -Karin Inde, Musikerförbundets ordförande.

Läs hela rapporten på IAOs hemsida för en djupare inblick i resultaten.