Nya restriktioner från och med den 12 januari

10 januari 2022

Nya restriktioner införs från och med onsdag på grund av den ökade smittspridningen av covid-19. 

I dag presenterade regeringen och Folkhälsomyndigheten nya åtgärder mot corona. De nya restriktionerna träder i kraft den 12 januari och bedöms i nuläget kvarstå fram till mitten på februari, men kommer enligt Folkhälsomyndigheten att omprövas var fjortonde dag.

Följande restriktioner gäller från den 12 januari:

Allmänna sammankomster och offentliga tillställningar inomhus

Vid arrangemang på fler än 20 deltagare tillåts enbart sittande deltagare och deltagarna ska delas upp i sällskap på maximalt 8 personer. Det ska också vara minst 1 meter mellan sällskapen. Undantag finns för religiösa ceremonier där stående deltagare tillåts. För arrangemang med fler än 50 deltagare krävs vaccinationsbevis i tillägg till övrig reglering.

Mässor

För mässor med fler än 50 deltagare kommer vaccinationsbevis att krävas. Dessutom finns krav på en yta på minst 10 kvm per person. Serveringsställen: Krav om max åtta personer per sällskap, 1 meter mellan sällskapen och bara sittande gäster. Stängning senast klockan 23.

Vuxna personer

Råd tillkommer om att alla vuxna uppmanas att begränsa antalet nära kontakter inomhus genom att avstå från större middagar och fester samt liknande sociala sammanhang. Tidigare allmänna råd om att undvika trängsel, hålla avstånd, arbeta hemifrån, resa vid andra tider än rusningstrafik kvarstår.

Cuper och läger inomhus

Avrådan förlängs med omprövning den 31 januari. Träningar och tävlingar i ordinarie seriespel kan däremot genomföras med riskreducerande åtgärder.

Vuxenutbildningar och lärosäten

För lärosäten utvecklas rekommendationen om delvis distansundervisning för att glesa ut i undervisningslokalerna, men ska inte gälla som en heltidsåtgärd. Praktiska moment, som exempelvis examinationer, samt övrig vuxenutbildning bör fortsatt genomföras med riskreducerande åtgärder på plats.

Mer information hittar du på Folkhälsomyndighetens hemsida.