Nya upphovsrättsregler

Nya viktiga upphovsrättsregler för artister och musiker

25 april 2023

Nya upphovsrättsregler ger artister och musiker rätt till skälig ersättning och ökad transparens från skivbolag – Här är en sammanställning på det du behöver veta.

Den 1 januari 2023 infördes nya regler i upphovsrättslagen som kan leda till förbättringar för dig som är artist eller musiker. Ändringarna kommer från Copyright-direktivet som antogs i EU under 2019, och det har varit upp till varje medlemsstat hur direktivet ska implementeras i lag. Här kan ni läsa en sammanställning över några av de ändringar som genomförts i svensk lag och hur de kan påverka dig:

  • Rätt till skälig ersättning – Du som är artist eller musiker har nu rätt till skälig ersättning när du överlåter eller licensierar dina låtar eller din medverkan på en låt. Rätten till skälig ersättning går inte att avtala bort i till exempel ett artistavtal.

  • Rätt till ytterligare ersättning – Om den avtalade ersättningen senare visar sig vara oproportionerligt låg i förhållande till vad din motpart, till exempel ett skivbolag, tjänat på din låt, har du nu rätt till ytterligare ersättning för framtida användning av din musik. Inte heller rätten till ytterligare ersättning går att avtala bort.

  • Rätt till information – Skivbolag (eller andra bolag som köpt eller anskaffat en artists eller musikers rättigheter) är numera som huvudregel skyldiga att lämna aktuell, relevant och grundlig information till de medverkande minst en gång om året. Av informationen ska det  framgå på vilket sätt låten har använts och vilka intäkter låten haft.

  • Rätt att häva ett avtal –  En artist eller musiker får numera också rätt att häva ett avtal, och behålla mottagen ersättning, om förvärvaren inte utnyttjar prestationen inom rimlig tid. Artisten eller musikern måste först uppmana förvärvaren att utnyttja prestationen och sedan måste det gå sex månader.

 

Läs mer om de nya reglerna

Det finns mer utförlig information om de nya reglerna och hur de bör tolkas i regeringens proposition som ligger till grund för den nya lagstiftningen.  Läs regeringens proposition här >>

Den som vill lära sig mera kan läsa från s. 226 där de regler som är relevanta för artister och musiker kommenteras. Hur reglerna ska tolkas är det dock slutligen domstolarna som bestämmer.