EU:s upphovsrättsdirektiv möjliggör en oavvislig ersättningsrätt

En oavvislig ersättningsrätt för att säkerställa musikers rätt till skälig ersättning

2 januari 2020

Trots att mer än 90 procent av all musikförsäljning idag består av streaming finns det fortfarande ingen lagstadgad rätt till ersättning för artister och musiker i samband med att deras verk strömmas genom digitala kanaler som exempelvis Spotify och Youtube. I de allra flesta fall är det omöjligt för artister och musiker att tillvarata sina rättigheter då de har en väldigt svag förhandlingsposition. För att stärka musiker och artisters rättigheter vill Musikerförbundet se att en oavvislig ersättningsrätt införs i svensk lag.

En låt som en musiker har varit med på kan spelas oändligt många gånger på t.ex. Spotify, Apple Music eller liknande ”on-demand-tjänter” utan att generera någon som helst ersättning till musikern. Ersättningen går istället till skivbolaget. Möjligheten för artister och musiker att få ersättning via streaming idag grundas i stort på hur stark förhandlingsposition de har i förhållande till musikbolagen. Styrkeförhållanden i förhandlingar mellan å ena sidan stora aktörer som musikbolag och streamingtjänster och å andra sidan enskilda musiker och artister  är idag väldigt ojämlika.

Musikerförbundet vill förverkliga  en garanterad rätt till ersättning till utövare när deras prestationer spelas via streamingtjänster. Denna ersättning skall enligt vårat förslag komma ovanpå befintliga kontrakt. Det betyder att du skulle ha rätt till ytterligare ersättning om din låt spelas på streamingtjänster, även om du överlåtit dina rättigheter till ett skivbolag mot en engångsersättning. Ersättningen ska vara oavvislig (dvs. den skall inte gå att förhandla bort) och vara föremål för insamling via utövares kollektiva förvaltningsorganisationer, vilket i Sveriges fall är SAMI.

 

DSM-direktivet möjliggör en oavvislig ersättningsrätt

EU:s nya upphovsrättsdirektiv, som just nu håller på att implementeras i svensk lagstiftning, syftar till att underlätta en gemensam inre marknad för digital användning av upphovsrättsligt skyddat material. Även om det inte finns någon direkt reglering med i direktivet om en oavvislig ersättningsrätt så finns det möjlighet för Svenska staten att införa en sådan. Enligt artikel 18 i direktivet har Sverige en skyldighet att säkerställa att upphovspersoner och utövande konstnärer ”har lämplig och proportionerlig ersättning”. Här finns det en öppning för Svenska staten att säkerställa en mer rättvis fördelning av intäkterna från streamingtjänster. Musikerförbundet menar på att det enda sättet att säkerställa att utövande musiker erhåller en lämplig och proportionerlig ersättning är genom en oavvislig ersättningsrätt.

 

Var med och påverka!

För att implementeringen av det nya upphovsrättsdirektivet skall bli så bra som möjligt är det viktigt att vi som är insatta i musikbranschen talar om för politikerna hur vår vardag ser ut. SAMI samlar just nu in erfarenheter från musiker och artister för att kunna ta med det som underlag i diskussioner med politiker och beslutsfattare. Genom att svara på några frågor och dela med dig av dina erfarenheter kan du vara med och påverka. Gå in på SAMIs hemsida, ladda ner deras formulär, fyll i det och skicka det till info@sami.se. Du kan också fylla i formuläret och skicka in det direkt här!

Tack för att du är med och stödjer kampen för en bättre musikbransch!