Olle Markström är årets Yngve Åkerbergstipendiat

4 juni 2021

Juryn har i år valt att belöna Olle Markströms långvariga fackliga arbete med ett stipendium.

Olle Markström  är årets Yngve Åkerbergstipendiat. Han  får stipendiet med motiveringen:

Olle Markström har under lång tid genom sitt arbete på Sveriges Radios symfoniorkester visat stort engagemang för musikers fackliga frågor. Såväl när det gäller villkoren för kollektivet, som för den enskilde medlemmen. En noggrannhet, förståelse och insikt kring det fackliga uppdragets bredd kombineras med en stor portion mänsklig omsorg. Egenskaper helt i Yngve Åkerbergs anda.

 

Yngve Åkerbergs Minnesfond gynnar facklig och musikalisk utveckling

Minnesfondens syfte är att genom stipendieutdelning stimulera musikalisk, upphovsrättslig och facklig utveckling i Yngve Åkerbergs anda.

Den har tillkommit på initiativ av Musikerförbundet i samarbete med Sveriges Yrkesmusikerförbund och SAMI. Organisationerna kom i sin nära kontakt med Yngve Åkerberg att uppskatta hans person, konstnärskap och engagemang för musikernas yrkesvillkor.

 

En unik profil i svenskt musikliv

Under många år verkade Yngve Åkerberg som musiker, upphovsrättsexpert och organisationsledare. Han var bland annat kontrabasist i det legendariska Nalenbandet, av många ansett som Sveriges genom tiderna främsta jazzorkester, som under ledning av Arne Domnérus rönte stora framgångar både nationellt och internationellt. Han var även mångårig basist i Radioorkestern.

Han var verksam som förbundsordförande i Musikerförbundet, ordförande i Copyswede och senare en mycket energisk och sakkunnig vd för SAMI. Han var också en internationellt känd upphovsrättsexpert som gjorde stora insatser för att förbättra de utövande konstnärernas rättigheter ur ett internationellt perspektiv. På senare år verkade han för Musikerförbundets ledningsgrupp som förbundssekreterare med ett stort arbetsfält.

Åkerberg arbetade in i det sista och fick 2007 uppleva sin 80-årsdag. Han avled senare samma år efter en kort tids sjukdom.

 

Foto Erik Strid