Omsättningsstöd för perioden mars-juni 2021

7 juli 2021

Nu kan du ansöka om omsättningsstöd för perioden mars-juni 2021. Stödet är 90 procent av det du tappat i nettoomsättning jämfört med samma period 2019. Totalt kan du som enskild näringsidkare få ett maximalt stöd på 96 000 kronor. Under mina sidor hittar du webbinaret vi anordnade tillsammans med Länsstyrelsen Skåne inför förra ansökningsomgången. Där går representanter från länsstyrelsen bland annat igenom hur ansökan går till.

Syftet med omsättningsstödet är att lindra de ekonomiska konsekvenser som uppkommit i samband med covid-19. Stödet är riktat mot fysiska personer som bedriver näringsverksamhet (enskilda näringsidkare) och handels- och kommanditbolag, vars nettoomsättning har minskat i större omfattning till följd av pandemin.

Stödet handläggs av länsstyrelsen, som också ansvarar för all information, samt uppföljning av stödet.

För stödperioder mars till juni 2021 är stödet 90 procent av det du tappat i nettoomsättning jämfört med samma period 2019. Totalt kan du som enskild näringsidkare få ett maximalt stöd på 96 000 kronor.

Stödet är uppdelat i fyra stödperioder: Mars, April, Maj och Juni. Motsvarande månader under 2019 utgör respektive stödperiods referensperiod. Om du har fått föräldrapenning eller sjukpenning enligt socialförsäkringsbalken under sammanlagt mer än hälften av antalet kalenderdagar under den referensperioden ska istället stödperiodens motsvarande månader 2018 utgöra stödperiodens referensperiod.

 

Deadline för ansökan är den 15 september och du ansöker om stödet i Boverkets e-tjänst

Läs mer om omsättningsstödet här