Öppet brev till landets nya kommunala kulturnämnder

22 februari 2023

En kulturskola för alla och en offensiv offentlig satsning på den kulturella sektorn är det viktigaste när det gäller kommunal kulturpolitik. Detta skriver Musikerförbundet ordförande och avdelningsordföranden i ett öppet brev till kommunala kulturnämnden. Läs brevet i sin helhet här.

 

 

Hej!

Vi på Musikerförbundet vill gratulera alla er som fått förtroendet att sitta i en av kommunens viktigaste nämnder – den som ansvarar för kulturen och därmed musiken!

Musikerförbundet, som samlar landets professionella musiker och artister från alla tänkbara musikstilar, arbetar förstås politiskt på alla nivåer – nationellt, regionalt och kommunalt. Nu vill vi gärna dela med oss till er av vad vi ser som viktigast när det gäller kommunal kulturpolitik.

Här nedan kan ni ta del av våra prioriteringar. Håller ni med oss? Tycker ni annorlunda? Eller dyker det upp följdfrågor när ni läser? Vi vill gärna inleda och fortsätta samtalet med er, hjälpa till att formulera motioner etc.

Bland underskrivarna kan du enkelt välja den du vill kontakta – eller så hinner vi före!

Låt oss börja från början med barnen, dvs. framtidens musiker, konsertarrangörer och framför allt – publik:

 

En kulturskola för alla

  • Vi ser att en resursstark kulturskola är en grundläggande del i den svenska välfärden. Att till exempel lära sig att spela ett instrument medför mycket positivt för en ung persons utveckling. Forskning visar att det utvecklar allt från förmågan att samarbeta till inlärning av andra ämnen, såsom matematik. Musik och kultur har också en stor positiv påverkan på vår psykiska hälsa.
  • En kulturskola behöver kunna bedrivas på skoltid och Musikerförbundet är mycket glada för att detta nu är möjligt igen. Det gör förutsättningarna mer likvärdiga för alla de barn som vill sjunga och spela instrument. Undervisningen riskerar annars att inte nå de som bor långt ifrån skolan och de som har föräldrar som inte kan skjutsa.
  • En kulturskola ska vara avgiftsfri – eller åtminstone ha en avgift som inte stänger ute familjer med sämre ekonomi.
  • En stark och självsäker kulturskola låter också lärarna fokusera mest på själva undervisningen och ser det positiva med att lärarna kan kombinera sitt pedagogiska arbete med ett aktivt musikerskap.

 

En offensiv offentlig satsning på den kulturella sektorn lönar sig

  • Att satsa offentliga medel på levande konst och kultur på orten lönar sig på flera sätt: Den skapar mening, sammanhang, innovationskraft och engagemang för oss människor. Och grunden till ett levande kulturliv är de som skapar innehållet.
  • Vi vill därför se fler musiker och musikskapare anställda eller anlitade på Sveriges scener i både kommunal, regional, statlig och privat regi. Det kan bli verklighet med höjning av anslagsramar, men även med omprioritering av nuvarande anslag.
  • Det behövs också fler kompetenta, kontinuerliga och stabila konsertarrangörer i hela Sverige. Här vill vi se ett stärkt föreningsliv, där också studieförbunden skulle kunna ta ett större ansvar, liksom kreativa och kulturella företagare i hela landet.
  • För att hela Kultursverige ska leva, ser vi också att företagsstöd behövs, riktade till kreativa och kulturella branscher i glesbygd. Det skulle motverka storstadskoncentrationen och ge fler möjlighet att
    skapa arbetstillfällen för musiker över hela Sverige.

 

Här kan ni ta del av hela vårt musikpolitiska program.

 

Vi ser fram emot en fortsatt dialog!

 Jan Granvik, förbundsordförande Musikerförbundet
jan.granvik@musikerforbundet.se

Sami Bes, ordförande Syd
sami.bes@musikerforbundet.se

Anneli Axelsson, ordförande Väst
anneli.axon@musikerforbundet.se

Jonas Franzen, ordförande Mälardalen-Småland
jonas.franzen@musikerforbundet.se

Clara Cleo Cornell, ordförande Öst
clara.cleo.cornell@musikerforbundet.se

Catrin Sjögren, ordförande Norr
Catrin.sjogren@musikerforbundet.se