Påminnelse om nomineringar inför SAMI’s föreningsstämma 2024

10 januari 2024

Här kommer en påminnelse om att nominera till styrelse och förtroendevalda revisorer inför SAMI's föreningsstämma 2024. Nominera senast den 15 februari 2024.

SAMI’s valberedning påminner om att nominera till styrelse och förtroendevalda revisorer inför föreningsstämman som äger rum i maj 2024. Dina nomineringar bör vara oss tillhanda senast den 15 februari 2024.

Det enda kravet för att bli nominerad är att man är medlem med rösträtt.

Använd e-postadressen nedanför för att göra dina nomineringar:

valberedningen@sami.se