Påminnelse om nomineringar för SAMI’s valberedning

17 januari 2023

Påminnelse om att nominera till styrelse och förtroendevalda revisorer inför SAMI's valberedning.

SAMI’s valberedning påminner om att nominera till styrelse och förtroendevalda revisorer inför föreningsstämman som äger rum i maj 2022. Dina nomineringar bör vara oss tillhanda senast den 15 februari 2023.

Det enda kravet för att bli nominerad är att man är medlem med rösträtt.

Använd e-postadressen nedanför för att göra dina nomineringar:

valberedningen@sami.se