Regeringen förlänger krisstöd till företag

12 januari 2022

Regeringen aktiverar omställningsstöden till enskilda näringsidkare och handelsbolag för februari 2022.

Sedan tidigare har regeringen meddelat att omställningsstöden kommer aktiveras för december och januari på grund av de ekonomiska konsekvenser som drabbar företag till följd av den ökade smittspridningen.

Regeringen meddelar också att takbeloppet för omställningsstödet kommer att höjas till det högsta möjliga enligt EU:s statsstödsregler, vilket är omkring 117 miljoner kronor.

Omställningsstödet ska kunna användas av företag som har haft ett omsättningstapp som överstiger 30 % jämfört med en referensperiod.

Läs hela regeringens pressmeddelande här.