Regeringen tillsätter utredning om social trygghet för frilansare

19 oktober 2021

Ny utredning ska ge ökad social trygghet för frilansande kulturskapare.

Under morgonen höll regeringen i en pressträff där socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi och kultur- och demokratiminister Amanda Lind presenterade en ny utredning som ska se över reglerna för sjukpenninggrundande inkomst (SIG).

Syftet med utredningen är skapa ett modernare system för ökad trygghet och förutsägbarhet, samt att uppnå en bättre kvalitet i handläggningen.

– KLYS har påtalat dessa brister i många år och välkomnar därför varmt att dessa frågor nu tas om hand av en statlig utredning. Det är dags att ge frilansare samma sociala trygghet som andra på arbetsmarknaden, säger Karin Inde som är ordförande för vår samarbetsorganisation KLYS och som även sitter i förbundsstyrelsen för Musikerförbundet.

Utredningen kommer att ledas av Calle Nathanson som är VD för Folkets hus och Parker.

– Att konstnärer och kulturskapare i lägre grad tar del av de sociala trygghetssystemen är något vi kunnat se länge och pandemin har särskilt satt ljuset på de brister som finns. Utredningen om en översyn av regelverket för sjukpenninggrundande inkomst blir därför ett viktigt steg i arbetet med att stärka konstnärers och kulturskapares villkor, säger kultur- och demokratiminister Amanda Lind.